13 okt. 2011

Dödshjälpdebatt utan inblandning av religion?


I Kyrkans Tidning läser jag att en riksdagsgrupp har lämnat in en motion om att Sverige skall legalisera dödshjälp.
Kyrkans Tidning: Riksdagsgrupp för aktiv dödshjälp>>
Det är ledamöter för (FP), (MP, och (C) som gått samman om motionen med rubriken Självbestämmande vid livets slut Motion 2011:12So532>>

I motionen skriver motionärerna:
Nu har en ny fråga av samma karaktär börjat diskuteras – vem har rätt att besluta om våra kroppar när vi närmar oss livets slut? Är det politikerna och lagboken? Eller läkarsamfundet? Eller bibeln och religiösa samfund? Vi menar att det måste vara den enskilde själv, precis som i alla andra delar av livet. Det är också självklart att det är lika rätt att samhället ska stötta och hjälpa i denna del av livet. Kanske ännu viktigare just här.
(…)
Frågan om döden är känslig i vårt samhälle idag. Men den måste kunna diskuteras utan de övertoner av biblisk och gudomlig inblandning som mer ställer till problem än hjälper. Lagstiftningen måste stå fri från partisk påverkan, av vilket slag det än månde vara. Lagstiftningen ska skydda den enskilda, värna hennes rättigheter och skyldigheter, säkerställa likabehandling inför lagen och upprätthålla själva samhällsstrukturen. Men lagstiftning och politiker måste också vara i takt med sina medborgare. Annars uppstår en klyfta, en gråzon där människor struntar i lagen och agerar ändå, men då utan rättssäkerhet och insyn. I frågan om självbestämmande vid livets slut anser vi inte att det är bra med detta enorma gap mellan människors uppfattning i frågan och det politiska systemets inställning. I Sverige har ett par olika mätningar gjorts och där pekar resultatet på att stödet för egenmakt vid livets slut stöds av 80–90% av befolkningen. Nu kan riksdagen inte vägra ta i frågan längre. Det har därför bildats ett partiöverskridande nätverk i riksdagen för att bättre kunna belysa och debattera denna fråga. En klok och omsorgsfull beredning av förändring av lagstiftningen är nödvändig. Där kan debatten i sig komma att ge värdefulla insikter.

Jag håller helt med motionärerna när de vill ha en debatt i frågan. Men jag anser, med eftertryck, att det är oerhört viktigt att Svenska kyrkan och präster, diakoner, förtroendevalda, församlingsbor får vara med och vara aktiva i den debatten - med de argument som de har från sin utgångspunkt i sin kristna tro och bibeln.

För givetvis handlar det om människans värde. Att våga se varje människa. MEN… att generellt lagstifta så att det blir OK med hjälp till mord eller hjälp till självmord ställer jag mig mycket kritisk till!

Jag har sagt det förut och jag säger det igen. Jag är inte för aktiv dödshjälp. Jag är för god pallitativ vård. Och jag tycker att Svenska kyrkan måste vara mycket aktiv i den här debatten och peka på alla svårigheter det innebär med en förändrad lagstiftning.

(och jag påpekar igen. Detta är ingen fråga som POSK driver. Detta är mina personliga åsikter!)
Några av mina tidigare inlägg i frågan:

20 Mar 2010

Inga kommentarer: