14 okt. 2011

Mer social med sociala medier?


Anders Orsander, som är projektledare i Göteborgs kyrkliga samfällighet har tittat på församlingars facebooksidor. Detta skriver Kyrkans Tidning om idag.

Kyrkans Tidning: Församlingar bör bli mer sociala i sociala medier>>

Det visar sig att de allra flesta församlingar använder facebook mer som en digital anslagstavla där de ger ut information om vad som händer i församlingen. Och det är väldigt få som interagerar med de som följer sidan. Av 1000 inlägg på de olika sidorna var det bara 69 inlägg som var postade av någon annan än församlingarna själva.

Anders Orsander ger några konkreta tips på hur man kan tänka:

Några tips från Anders Orsander

  • I första hand – fundera på vad ni vill ha ut av att finnas på internet. Välj sedan forum efter det. Vill ni finnas på facebook, ha bloggar eller kanske arbeta med video i en egen youtubekanal?
  • Se till att det du postar på facebook inbjuder till dialog och relation. Tänk kyrkkaffe och inte anslagstavla.
  • Hitta dem i församlingen som redan är aktiva på internet och hör om de kan bli administratörer. En grupp personer kan få som frivilliguppgift att ta hand om samtalen på facebooksidan.
  • Gör facebooksidan synlig i församlingshemmet så att även de som inte har facebook kan delta i diskussionerna.
En annan jämförelse som Anders också har gjort är hur facebooksidorna ser ut hos de politiska partierna. Där visar det sig att folkpartiet är det enda parti som tillåter andra att göra inlägg på deras vägg. På de andra partiernas sidor kan man kommentera men inte lägga upp egna inlägg. Detta berättade Anders Orsander idag när jag träffade honom vid ett möte.

Jag kan personligen tycka att det är viktigt att göra det möjligt för människor att få interagera med församlingen. Men det kräver att någon med regelbundenhet går in och läser och svarar. Och därför kan jag förstå att församlingen väljer att inte låta människor lägga in egna inlägg kanske i rädsla för att det skall bli något fel.

Å andra sidan så tycker jag att det trots allt är viktigt att finnas med på facebook med sin församling. Låt en eller flera frivilliga driva sidan om inte någon anställd har tid i sin tjänst. Det finns alla möjligheter att göra något bra av närvaron på sociala medier.

Från POSKs handlingsprogram:
Unga människor behöver mötas av vuxna som är närvarande där ungdomarna befinner sig, till exempel i skolan eller i gemenskapen på internet.

Inga kommentarer: