21 maj 2012

FiSK är en fri liberal

Som jag skrev redan den 12 maj här på bloggen så har FISK (Folkpartister i Svenska kyrkan) vid sitt extra riksting den 12 maj beslutat sig för att heta Fria liberaler i Svenska kyrkan istället.

Den tidigare FISK-logotypen. Blåklinten samt ordet Folkpartister kommer alltså plockas bort. Texten kommer istället vara Fria Liberaler I Svenska Kyrkan.
På bloggen hos Järfälla folkpartister kan vi läsa om beslutet:
Inför kommande kyrkoval, 2013, har nu vårt riksmöte beslutat att ytterligare markera vår obundenhet till partipolitiken och vikten av att samla alla liberala krafter med intresse för Svenska kyrkans arbete inom gruppen FISK. Vi har därför beslutat vid förra veckans extra riksmöte att ändra vårt namn till Fria liberaler i Svenska kyrkan och där ordet fri markerar vår frihet från partipolitik. Den nuvarande FISK-symbolen kommer att finnas kvar, dock utan blåklinten.
Vi menar samtidigt att en liberal värdegrund är en viktig utgångspunkt också för det kyrkliga arbetet med behov av stor öppenhet och tillgänglighet i dagens föränderliga värld.
Av detta beslut kan vi ju sluta oss till att Folkpartisterna, eller de fria liberalerna, inte kommer att ansluta sig till det Borgerliga alternativet som moderaterna har beslutat sig för att heta. Det namnet, Borgerligt alternativ, är ju också ganska intressant att de fick igenom i kyrkostyrelsen utan några större protester från de övriga borgerliga grupperna. En liten protest visades dock av att centepartiets ledamöter la ner sina röster och inte deltog i beslutet.

Hur länge ska de politiska partierna hålla på att vara aktiva i kyrkopolitiken? Även om de maskerar sig under andra namn? Hur länge ska Socialdemokraterna, som parti ställa upp? Hur länge ska Centern, som parti ställa upp?

Hur många av dessa aktiva kyrkliga partier var med på den stora kyrkliga konferensen i helgen - när Gemensam framtid hade sin stora kyrkokonferens? Hur många av de politiska partierna var med då och drev sin politiska linje?

Troligtvis var det många människor som också är engagerade politiskt i samhället som var med och tog ansvar och valdes in på förtroendeuppdrag på Gemensam Framtids konferens. Men var de där som socialdemokrater? Som centerpartister?

Eller var de där för att de hade ett kyrkligt engagemang och ville vara med och ta ansvar? Så ska det fungera även i Svenska kyrkan!

Som POSK skriver i sin vision och program:
Rekryteringsbasen för POSK är gudstjänst- och församlingsgemenskaperna kring våra kyrkor. Kyrkan består av alla sina medlemmar, inte bara de som på olika sätt har ett samhällspolitiskt engagemang. Det är gemenskapen och det lokala förtroendet i församlingen som avgör vilka som företräder POSK. POSK strävar efter att våra representanter ska vara kunniga och kompetenta. De har ambitionen att leda utvecklingen av Svenska kyrkan, drivs av sitt engagemang för kyrkan och har förmåga att stimulera andra att stiga fram och ta ansvar. POSK driver fram förändring genom att sätta kyrkans frågor på agendan, reflektera över kyrkans roll, och göra kyrkan synlig i samhället. POSK är med och bygger den kyrka som Sverige behöver, och ser till att den finns där den behövs.
Uppdaterad 23 maj
Kyrkans Tidning: Folkpartister blir fria liberaler>>
Dagen: Folkpartiets namn stryks från kyrkopolitiken>>

Inga kommentarer: