5 juli 2012

Svenskarnas ritualer

I år medverkar Svenska kyrkans forskare Jonas Bromander i SOM-undersökningen som heter I Framtidens skugga.

Jonas Bromander har undersökt Svenska folkets vanor när det gäller ritualer och manifestationer. Hans kapitel heter därför Ritualer, högtider och manifestationer. Du kan läsa hela kapitlet här.


Det är intressant med den klusterbild som han sätter samman där han jämför ritualers förhållande till religion och politik. (sidan 6 i artikeln)

Det går också att konstatera att 21 procent av de tillfrågade har varit på gudstjänst (eller möte) någon gång de senaste 12 månaderna (fördelar sig på 1 gång till flera gånger i veckan). Samtidigt som 35 procent har bett till Gud (fördelar sig på någon gång till flera gånger i veckan).

Det här är en trend som har hållit i sig under flera år (att fler ber än som går i kyrkan)

SOM-institutet undersöker regelbundet hur många som ber, hur många som går i kyrkan och om man är med i något religiöst samfund. Och de har skrivit flera artiklar om detta. Jag kommer nog att återkomma till det.

Ur POSKs Vision och program
POSK slår vakt om kyrkans närvaro i hela landet genom de territoriella församlingarna, som är ett uttryck för ansvaret för alla som tillhör kyrkan oavsett var de är bosatta. De territoriella församlingarna är basen för kyrkans verksamhet, vilket innebär ett ansvar för alla som vistas inom församlingens område. Samtidigt är den enskilde fri att delta i gudstjänst- och församlingsliv i vilken församling den vill. Det är också fritt att välja en annan kyrka än hemkyrkan för dop, konfirmation, vigsel och begravning.

Inga kommentarer: