5 juli 2012

Jämn fördelning

Kyrkans Tidning uppmärksammar idag kyrkomötes skrivelse 2012:4 Jämställdheten i Svenska kyrkan.
Kyrkans Tidning: Allt färre kvinnor i kyrktoppen>>
Hitta hela skrivelsen här>>

Skrivelsen skickas till kyrkomötet en gång per mandatperiod och är bland annat tänkt att vara en fingervisning till nomineringsgrupperna när de ska sätta samman sina kandidatlistor.

Enligt skrivelsen så är det mest män i tungt ledande positioner i kyrkan - trots att majoriteten förtroendevalda är kvinnor.

Jag ska inte bry mig om att utveckla det här ytterligare just nu, mer än det är gjort i skrivelsen och i artikeln.

Jag vet hur svårt det är att överhuvudtaget få de duktiga och kunniga personer som finns i våra församlingar att ställa upp som förtroendevalda. Ju fler variabler vi lägger till i urvalsprocessen, ju svårare blir det.

För att inte tala om den förändring som sker efter ett val när alla personkryss räknas och den noga sammanvägda och balanserade listan nomineringsgruppen satt samman helt förändras.

Jag tycker det är viktigt med en bra mix, både bland kvinnor och män, men också ur andra aspekter. Unga och äldre, pensionärer och arbetande, olika typer av yrken, olika typer av annan erfarenhet. Det ska inte bara vara könet som ska vara det viktigaste.

SOM-undersökningarna som har presenterats de senaste åren ger oss också information om att det är flest kvinnor som är med i kyrkan, det är mer kvinnor som tror på Gud och det är mest kvinnor som ber.

SOM-undersökningen: Lycksalighetens ö 2011, Fyra perspektiv på religion>>
SOM-undersökningen: I framtidens skugga 2012, Världsreligionerna>>

Hur ska vi förhålla oss till det här? Ska vi inrikta oss än mer och utveckla det vi gör, så att fler kvinnor kommer? Eller ska vi förändra vår inriktning och vår verksamhet så att fler män blir intresserade av religion och andliga frågor? Eller ska vi bara säga "Jaha… det är så här det är!"

Ur POSKs vision och program:
Rekryteringsbasen för POSK är gudstjänst- och församlingsgemenskaperna kring våra kyrkor. Kyrkan består av alla sina medlemmar, inte bara de som på olika sätt har ett samhällspolitiskt engagemang. Det är gemenskapen och det lokala förtroendet i församlingen som avgör vilka som företräder POSK.

POSK strävar efter att våra representanter ska vara kunniga och kompetenta. De har ambitionen att leda utvecklingen av Svenska kyrkan, drivs av sitt engagemang för kyrkan och har förmåga att stimulera andra att stiga fram och ta ansvar. POSK driver fram förändring genom att sätta kyrkans frågor på agendan, reflektera över kyrkans roll, och göra kyrkan synlig i samhället. POSK är med och bygger den kyrka som Sverige behöver, och ser till att den finns där den behövs.
Uppdaterad 2012 07 06
Sveriges Radio: Få kvinnor i kyrkotoppen>>

Uppdaterad 2012 07 11
Kyrkans Tidning: Kyrkan har inte råd med slösaktig ojämlikhet>>

Inga kommentarer: