20 okt. 2011

Vem tar hand om kyrkan?


Det finns inget som rör upp så mycket känslor, både hos medlemmar som icke medlemmar, som kyrkobyggnader. Om en kyrka skall säljas, om en kyrka brinner upp eller blir förstörd - så reagerar människor.

Det sitter liksom i folksjälen. Kyrkan skall stå där. Den skall finnas när jag behöver den. Den är en garant för att allt är tryggt och stabilt. Om då kyrkan försvinner, kanske genom en brand - så skall den byggas upp igen, och se likadan ut. För det skall vara precis som förut. Om kyrkan skall säljas så spelar det plötsligt väldigt stor roll vem som köper, vad som händer med kyrkan. Även om jag aldrig varit där, även om jag inte är medlem.

Många av våra kyrkor innehåller fantastiska kulturskatter i form av målningar och föremål, något som angår alla, inte bara medlemmar.

Vi får av staten bidrag för att kunna bevara våra kyrkor. Nu skall dessa bidrag ses över. Det finns ett komplicerat system för hur dessa bidrag delas ut och hur de fördelas mellan stiften.

I dagens Kyrkans Tidning kan vi läsa om ett pastorat som sitter med ansvar för 17 kyrkor och har 5250 kyrkotillhöriga. Förutom kyrkorna finns det 17 kyrkogårdar och 6 församlingshem.

Det är ett stort ansvar för ett förhållandevis litet pastorat. Jag är glad att jag inte sitter i det kyrkorådet och skall besluta om fastigheterna.

Jag tänker då på förslaget från strukturutredningen, att allt ansvar och förvaltning av kyrkornas skall ligga på stiftet. Hade jag suttit i Flodby pastorat hade jag tyckt att det var var en utmärkt idé att stiftet tog över ansvaret. Men det är jag det.

Kyrkans Tidning: Vi behöver hjälp>>
Kyrkans Tidning: Riktlinjer för kyrkoantikvarisk ersättning ses över>>
Svenska kyrkan: Kyrkoantikvarisk ersättning>>
Riksantikvarieämbetet: Vad händer med den kyrkoantikvariska ersättningen?>>

Ur POSKs handlingsprogram:

POSK anser att all förvaltning av egendom i kyrkan ska göras i enlighet med kyrkans grundläggande värderingar. Förvaltarskapet i bibeln utmärks av att vi av Gud har fått gåvor, som både vi och våra medmänniskor ska ha glädje av. Att förvalta dessa Guds gåvor är ett uppdrag som sträcker sig mot framtida generationer. POSK menar därför att all egendoms- och kapitalförvaltning ska vara långsiktig, effektiv och bedrivas på ett etiskt och ekologiskt ansvarigt sätt.

Våra kyrkor och kyrkogårdar är viktiga kulturarv. Svenska kyrkan har också tillgångar i form av jord, skog och värdepapper. Vi vill genom en klok förvaltning av kyrkans egendom och ekonomiska medel bevara dessa värden och skapa förutsättningar för en aktiv församlingsverksamhet.

Inga kommentarer: