20 okt. 2011

Engelbrekts kammarkör tog körmedalj


Kyrkans Tidning skriver om det pris som Engelbrekts kammarkör tog i Italien förra helgen.
Och extra roligt eftersom vår POSKare och kyrkomötesledamot Emma Hedlundh är med i den kören.
Grattis!

Kyrkans Tidning: Guld till Engelbrektskör>>
Engelbrekts kammarkör>>

Tyvärr hittar jag ingen information om körtävlingen eller det fina resultatet på församlingens webbsida.

Inga kommentarer: