7 apr. 2011

Fler Imamer i Svenska kyrkan

I Kyrkans Tidning kan vi idag läsa om att Sofia församling inte var första församlingen att anställa en Imam. I Malmö har det under två år funnits en Imam i arbetslaget i Västra Skrävlinge församling. Imamen har tekniskt sett fått sin lön av Lunds missionssällskap men kyrkoherden i Västra Skrävlinge är hans chef och arbetsgivare.

Kyrkans Tidning: Två år med Imam i Malmö>>

Lunds missionssällskap är Sveriges äldsta missionssällskap enligt sin webbsida.
LMS satsar särskilt på ungdomars möjligheter att förbereda sig för tjänst i den världsvida kyrkan samt på olika former av möten och dialog för ökad förståelse och fördjupad tro, och vill gärna uppmuntra till en mångfald av uttrycksformer med projekt som innehåller musik, konst och film.

Lunds Missionssällskap har en tydlig ekumenisk profil och satsar särskilt på interreligiösa mötesplatser. En viktig del är opinionsbildning genom sällskapets tidskrift Uppdrag Mission.

Forum för interreligiös samverkan i Malmö>>
Religionsdialog>>
Personal i Västra Skrävlinge församling>>

Jag tycker inte det här är enkelt. Jag tror att det är utmärkt bra med religionsdialogen och här handlar det bland annat om Rosengård, ett ställe vi ofta hör om på radion. Svenska kyrkan har funnit där och bedriver ett fantastiskt arbete i området. Det handlar om att bygga förtroende och behandla människor med respekt.

Men skall verkligen en Imam vara en del av arbetslaget? Jag tycker det här är oerhört komplicerat. I Stockholm handlade det om ett projekt som låg hos tredje part - Fryshuset - där Svenska kyrkan kunde vara en del av projektet. Hos Västra Skrävlinge församling verkar projektet ligga direkt i församlingen - även om pengarna kommer från Lunds missionssällskap.

Nej, jag tycker inte det här är bra.

POSKs kyrkomötesgrupp har ju just varit Tyskland och Berlin och träffade där representanter för EKD - tyska kyrkan. I Tyskland är kyrkan i minoritet - i vissa församlingar är det så låg medlemstillhörighet som 11 procent. Där är det inte alls tal om att prata om religionsdialog på samma sätt som vi gör i Sverige - i ett Sverige där kyrkan fortfarande är i majoritet på de flesta ställen. I Tyskland handlade det om att få fler medlemmar till kyrkan och vinna dem för Kristus.

I tidningen Dagen säger ärkebiskop Anders Wejryd att kyrkan måste synas mer. Detta med anledning av att han var på visitation i Vaksala församling i Uppsala stift.
Dagen: Ärkebiskopen vill se fler prästkragar i affärer>>

För ärkebiskopen handlade det om att Svenska kyrkan skall ta mer plats i vardagslivet, att vara där människor är.
Han har precis, tillsammans med kyrkoherde Eva Sundelin Isaksson och ett gäng andra medarbetare, avslutat ett möte med marknadsavdelningen för shoppingcentret. Dialogen mellan den och kyrkan har funnits sedan länge.

- Här fanns redan dialogen. Annat kan det vara i andra församlingar, där är det extra bra med biskopsvisitationer för då kan man skylla på biskopen att man vill ses och då öppnas dörrar. Här var dörren redan öppen, säger Anders Wejryd och passar på att skryta lite över församlingen han nu visiterar.

- Detta är en församling i framkant. Här har den kyrkliga seden inte varit självklar och många har inte sina rötter här, säger han och syftar på den invandrartäthet som finns i området. Så här är verkligheten. Den traditionsbundna kyrkligheten är borta och man får inse att folk har kort minne.

Så här handlade det om dialog med affärslivet i ett invandrartätt område. Att låta de Svenskkyrkliga synas tydligare också genom de yttre tingen såsom prästskjortorna.

Ur POSK:s handlingsprogram:

Församlingarnas medarbetare måste vara trygga i Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära liksom i sin egen personliga värdegrund och identitet för att kunna verka i dialog med den nyandlighet, allmänreligiositet och sekularisering som präglar vår tid. I det alltmera mångkulturella och mångreligiösa samhället vi lever i har vi som kyrka också ett ansvar att mötas i religionsdialog.

1 kommentar:

Frimodig sa...

Lunds stifts missionssällsskaps donatorer skulle vända sig i sina gravar om de fick reda på detta! Var finns samvetet i dagens kyrka?