7 apr. 2011

"Vårt förslag löser det problemet" säger strukturutredningen


Kyrkans tidning har idag en stor artikel om strukturutredningen som skall komma med sitt förslag - förhoppningsvis imorgon fredag.

Kyrkans Tidning: Stiften kan ta över underhållet av kyrkor>>

Strukturutredningen har hållit på i många år att jobba med uppdraget som de fått från kyrkomötet. Det var tänkt att det skulle vara samma arbetsgrupp som hade arbetat med den förra remissen "Demokratiutredningen" och i princip är det väl det. Gruppen har stött och blött sina olika förslag och har diskuterat sig fram till sitt förslag.

För POSK sitter Hans-Olof Andrén i utredningen. I artikeln i Kyrkans Tidning är Andrén citerad:
– Knäckfrågan är att vi behöver stora rationella enheter för att klara arbetsgivarfrågor. Samtidigt behöver vi lokala gemenskaper där människor firar gudstjänst. Vårt förslag löser det problemet, säger Hans-Olof Andrén (Posk) en av ledamöterna i utredningen.
POSKs webbsida hittar du direktiven, modellerna, frågorna och allt material som varit utskickat förut. Så fort kyrkostyrelsen har fått förslaget (förhoppningsvis i morgon fredag) kommer POSKs webbsida att uppdateras med strukturutredningens förslag.

För den som är intresserad av att höra mer, kommer Hans-Olof Andrén att medverka på Kyrkodag Väst på lördag i Skövde och där berätta om hela förslaget. Det blir ett alldeles unikt tillfälle att höra om utredningen som en av de första.

Sen blir det viktigt att en konstruktiv debatt förs på alla nivåer i Svenska kyrkans församlingar. Det ansvaret ligger på oss alla, en och var!

Ur POSK:s handlingsprogram:
Biskop och stiftsstyrelse har att främja församlingarna i deras uppgift. POSK vill verka för att stiften lyhört uppfattar församlingarnas behov och främjar deras liv. Stiften ska inspirera till uthållighet i vår tid med en vikande traditionell kyrklighet men ett ökat andligt intresse. Församlingarnas självklara närvaro i människors viktiga livssituationer är betydelsefull.
(…)

I hela landet måste det finnas rimliga möjligheter att delta i kyrkans gudstjänstliv och verksamhet. POSK vill verka för att kyrkans system för ekonomisk utjämning ändras så att olikheterna i kyrkoavgift för personer med samma betalningsförmåga inte blir orimligt stora. Men för att på sikt klara ekonomin krävs också ändringar i församlings- och pastoratsindelningen.

Stiften som har ansvaret för att församlingar och pastorat är lagom stora behöver föra en nära dialog med församlingar som berörs av förändringar. POSK anser att denna måste utgå från en reflektion över vad en församling är och hur den kan verka med utgångspunkt i det lokala engagemanget. Stiften bör i framtiden ges en större roll i den ekonomiska utjämningen och erbjuda pastoraten stöd i ansvaret för kyrkobyggnader och fastighetsförvaltning.

POSK slår vakt om kyrkans närvaro i hela landet genom de territoriella församlingarna, som är ett uttryck för ansvaret för alla som tillhör kyrkan oavsett var de är bosatta. De territoriella församlingarna är basen för kyrkans verksamhet, och de har också ett ansvar för alla som vistas inom församlingens område.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Förslaget löser problemen med anställningar,sägs det, men de avgörande frågorna är andra. Dels problemet med präster som "går till jobbet" och och "jobbar som präst" och inte "är" präster och dels problemet med brist på frivilligarbetare som kommer att krävas i mer och mer i kyrkan.
Låt säga att man löser dagens problem med arbetsgivaransvaret men inte morgondagens med frivilligarbetet? Var har man då vunnit?

inger sa...

Man skulle kunna säga att det är de anställdas kyrka man försvarar.En kyrka FÖR mänskorna. Framtiden behöver en kyrka MED mänskorna där vi alla får lämna vårt bidrag avlönat eller oavlönat.Att skapa rationella arbetslag låter väl bra men för mänskorna i församlingarna kommer kyrkan längre och längre bort.
Inger i Lund