6 apr. 2011

En blogg i demokratins tjänst


Idag gästbloggar ordförande i Näsets kyrkoråd, Ingmar Hesslefors, Göteborg

Mitt emellan två kyrkoval ska vi i Göteborgs församlingar ta ställning till en för alla viktig fråga, församlingsstrukturen. Tidsplanen är sådan att ämnet inte var aktuellt vid förra valet och man hoppas av klarat av alla beslut innan nästa.


Hur stämmer detta med viljan att Svenska kyrkan ska vara demokratisk?


Nu är det som det är, och kan jag då, från min plats som kyrkorådsordförande på Näset bidra till att ta mitt uppdrag på allvar genom att försöka hitta platser för diskussion och debatt.

Varför inte prova en blogg?


Ett för mej nytt verktyg, men inte avsett bara för Näsetbor. Alla som vill och kan bidra är välkomna med bidrag. Tystnad är demokratins fiende.


Ingmar Hesslefors

Blogg: Näset på nätet>>

2 kommentarer:

erik sa...

I inlägget tycks hänvisas till strukturutredningen. Det påminde mig: skulle inte den vara färdig 1 april, d.v.s. i fredags? Har det kommit något därifrån?

Carina Etander Rimborg sa...

Hej Erik
Det stämmer. Strukturutredningen kommer i april. Men den har blivit lite försenad. På fredag kommer den att släppas om allt går som planerat.

I vilket fall som helst kommer alla POSKare som kommer på Kyrkodag Väst i Skövde på lördag att få höra allt om utredningen då Hans-Olof Andrén kommer att presentera förslaget.