5 apr. 2011

Thomas Petersson domprost i Växjö

Kyrkoherde Thomas Petersson, Berlin, som POSK:s kyrkomötesgrupp besökte i helgen, har enligt Smålandsposten och Kyrkans Tidning fått tjänsten som ny domprost i Växjö.
Smålandsposten: Thomas Petersson ny domprost i Växjö>>
Kyrkans Tidning: Thomas Petersson ny domprost i Växjö>>

När POSK var i Berlin höll Thomas Petersson en lysande föredrag om Svenska kyrkans verksamhet i Berlin och vad de kyrkoherdar och övrig personal hade gjort, särskilt under andra världskriget.

Det fanns svenskar som var nazister och bodde i Berlin och gick i Victoriaförsamlingen. Detta gjorde att församlingen på många sätt var en fredad zon och kyrkan kunde gömma undan flyktingar och smuggla ut viktiga papper. Svenska kyrkan kom att spela stor roll för många personer.

Nu tar Thomas Petersson med sina erfarenheter från utlandskyrkan och Berlin och kommer att flytta till Växjö till hösten.

Inga kommentarer: