7 apr. 2011

När religionen får styra


I SVT sänds just nu en serie som heter "Från Sverige till himlen". En serie i sexton delar som går på onsdagar 20.30 på SVT. Det går att se avsnitten efteråt på SVT play.

Det är journalisten Anna Lindman Barsk som ger sig ut i det religiösa Sverige och träffar representanter för olika religioner som utövas i Sverige. Två avsnitt har sänds hittills och vi har i avsnitt ett fått träffa en svenska som är buddist och i avsnitt två en chassidisk familj med elva barn som bor i Göteborg. Föräldrarna Leah och Alexander är ortodoxa judar som för 20 år sedan fick ett uppdrag från sin religiösa ledare: Att flytta till Sverige för att här hjälpa andra judar att leva ett mer religiöst judiskt liv för att på så sätt påskynda Messias ankomst.

Jag tycker Anna lindman Barsk hittills på ett utmärkt sätt visar oss hur de olika religionerna fungerar. Det sker med respekt och i dialog. Det skall bli mycket spännande att följa de övriga avsnitten. Särskilt med tanke på alla de religionsdialogprojekt och andra diskussioner och jämlikhet och lika rättigheter som pågår.

För var går min gräns för att möta någon i religionsdialog? Var går min gräns för när det är OK att ge upp eller ge med sig för någons annans övertygelse - som de grundar på sin religion? Hur länge kan jag "kräva" respekt för mig övertygelse i förhållande till någons annans tro och vi båda fortfarande känner oss respekterade?

http://svtplay.se/v/2376732/fran_sverige_till_himlen/del_1_av_16

http://svtplay.se/v/2383849/fran_sverige_till_himlen/del_2_av_16

Tidningen Dagen: Vilken väg går till himlen?>>

Inga kommentarer: