14 nov. 2012

Stort eller litet pastorat

I radio P4 Västmanland meddelas idag att 139 pastorat i Svenska kyrkan i Västerås stift ska bli nio pastorat.

Den dåliga ekonomin slår även mot Svenska kyrkan. För att spara pengar föreslås nu en stor omorganisation som innebär att de administrativa enheterna, pastoraten, slås ihop och att de folkvalda ledamöterna blir färre.
I Västerås måste Svenska kyrkan spara sju miljoner kronor.
– Dessa är nödvändiga förändringar som måste vidtas. Det är inte ett alternativ att bara förbli vid det gamla, säger Sven Sörbring, förvaltningschef i Svenska kyrkan i Västerås.
– Vi måste hushålla bättre med resurserna i framtiden, vi vet att vi får knappare resurser och då är den här förändringen en absolut nödvändighet, säger Sven Sörbring till P4 Västmanland.
Ett pastorat är en administrativ enhet och i det så samverkar församlingarna bland annat om ekonomiska frågor och personalfrågor.
Förhoppningen inom Svenska kyrkan är att man genom att slå ihop alla små pastorat kan effektivisera verksamheten och därigenom spara pengar.
– Har man en relativt stor enhet så kan man klara vakanser och tjänstledigheter på ett helt annat sätt än om man har väldigt små enheter, för då blir man väldigt sårbar, säger Sven Sörbring.
Sven Sörbring säger att de flesta inte kommer märka av övergången till storpastorat, eftersom förändringen framförallt sker bakom kulisserna.
Men demokratiforskaren Bengt Lundell vid Lunds universitet varnar för att åtgärderna kan göra Svenska kyrkan mindre demokratisk på sikt.
Detta eftersom antalet folkvalda ledamöter minskar:
– Risken med detta är att det blir längre mellan medlemmarna i kyrkan och de som är förtroendevalda.  Det här är av flera skäl på lång sikt en farlig utveckling, säger Bengt Lundell till P4 Västmanland.
Men Sven Sörbring anser att man inte behöver oroa sig för demokratin inom Svenska kyrkan, eftersom man samtidigt som antalet ledarmöter minskar stärker de lokala församlingarnas inflytande:
– Det är en fråga som vi kommer följa väldigt noga, för det är viktigt att vi är en folkkyrka, och demokratiaspekten är väldigt viktig, säger Sven Sörbring till P4 Västmanland.

Inga kommentarer: