14 nov. 2012

400 präster utbildade till kyrkoherdar

Från Svenska kyrkans webbsida och Mynewsdesk hittar jag följande nyhet om utbildning för blivande kyrkoherdar.
Kravet på att alla präster som ska kunna söka kyrkoherdetjänster ska ha en utbildning med sig i bagaget är ett kyrkomötesbeslut ett par år sedan.

Det är bra att så många präster utbildas för att kunna leda - även om alla inte blir kyrkoherdar. Men det kommer alltid att finnas tjänster med arbetsledaransvar och där man leder arbetslag och större enheter. Även om det inte är som just kyrkoherde.

Och givetvis kommer (precis som nu) en kyrkoherdetjänst att se väldigt olika ut, beroende på var man befinner sig i landet och vilket stift det är.

400 präster utbildats till kyrkoherdar

2012-11-14 13:00
400 präster utbildats till kyrkoherdar
Kyrkoherdeutbildningen förbereder prästen för uppdraget som kyrkoherde i Svenska kyrkan. Foto: Magnus Aronson/IKON

Cirka 400 präster har genomgått en behörighetsgivande utbildning för blivande kyrkoherdar i Svenska kyrkan. Vid årsskiftet blir det obligatoriskt att ha den för att bli kyrkoherde i Svenska kyrkan.

-        Kyrkan behöver professionellt ledarskap. Utbildning syftar till att förbereda prästerna för uppdraget som kyrkoherde i Svenska kyrkan, säger utbildningssamordnare Gun Linderman vid kyrkokansliet i Uppsala.

Den behörighetsgivande utbildningen för blivande kyrkoherdar omfattar 15 högskolepoäng, 12 internatdagar, vid fyra tillfällen, under två terminer. Kurserna ges i Uppsala och Malmö/Lund. Årligen antas totalt 96 deltagare.

-        Den som varit anställd som präst i minst två år och som i framtiden vill arbeta som kyrkoherde är välkommen till utbildningen, säger Gun Linderman.

1 januari 2013 - krav på behörighetsgivande utbildningFör att vara behörig för kyrkoherdetjänst krävs, från den 1 januari 2013, att man genomgått den behörighetsgivande utbildningen. Undantag kan medges för den som gått annan chefs- och ledarskapsutbildning som i omfattning klart överstiger den behörighetsgivande kyrkoherdeutbildningen. Också den som under minst tre sammanhängande år innehaft anställning som kyrkoherde i samma pastorat, bör medges undantag.

Svenska kyrkan har 885 kyrkoherdar, varav 238 kvinnor och 647 män.* Av de cirka 400 präster som gått utbildningen är 53 procent kvinnor och 47 procent män.

* April 2012 källa: Svenska kyrkans matrikel

Inga kommentarer: