14 nov. 2012

Bibelskola i Lunds domkyrka

Bibelskola i Lunds domkyrka

Tillsammans med med bland annat Lunds stift startar Lunds domkyrkoförsamling en bibelskola för ungdomar 17 år och uppåt. Bland föreläsarna finns biskop Antje Jackelén, domprost Håkan E Wilhelmsson och professor em Birger Olsson.

Kursledare är upphovsmännen bakom Verbums prisbelönta "Gummibibel" Fredrik Beverhjelm och Rickard Bonnevier tillsammans med Nina Karemo från Lunds stiftskansli.

I många församlingar finns en stor grupp unga konfirmandledare och i nästan alla församlingar finns det ungdomar som vill borra sig djupare in i bibelns värld och kristen tro.

Den bibelskola som nu startas av Lunds domkyrkoförsamling är ett sätt att erbjuda dessa ungdomar, från hela Lunds stift, ett sammanhang där kvalificerade föreläsare ger ingångar till egna samtal och funderingar kring bibel, kyrka och tro.

Bibelskolan tar sin utgångspunkt i Verbums "Gummibibel". Bibelskolan träffas fem heldagar under våren med inbjudna föreläsare Lars Eric Axelsson, biskop Antje Jackelén, domprost Håkan E Wilhelmsson, professor em Birger Olsson och Eva-Lotta Grantén.

Efter den inledande föreläsningen får ungdomarna, under ledning av Fredrik Beverhjelm, Rickard Bonnevier och Nina Karemo, i mindre grupper arbeta vidare med de frågeställningar som föreläsaren har lämnat i kombination med några av de krokar som "Gummibibeln" erbjuder. Samtalsledare är ungdomar från Svenska kyrkans unga i Lunds stift.

Läs mer och anmäl dig här>>

Rickard Bonnevier
Rickard satt i kyrkomötet förra mandatperioden för POSK. Han arbetar som informatör i Lunds domkyrkoförsamling och har vunnit pris som årets förnyare 2011 tillsammans med Fredrik Beverhjelm för sitt konfirmandkoncept.

Att starta en bibelskola är inget nytt. Att starta den för ungdomar är heller inget nytt. Det har gjorts förr och det behöver göras i framtiden också. Det finns ett otroligt sug efter Guds ord och rejäl undervisning hos ungdomar (och vuxna också för den delen). Jag tycker det är lysande att Lunds domkyrkoförsamling har tagit initiativ till detta och hoppas att det ska uppmuntra fler församlingar att erbjuda liknande koncept.

Det gäller att hitta de tider och medier som fungerar. Konceptet kan säkert se väldigt olika ut på olika håll.

Ur POSKs vision och program:
Kunskapen om kristen tro och Svenska kyrkans liv och uppdrag försvagas snabbt i vårt land vilket betyder att många människor saknar ett språk för en andlig längtan och för religiösa erfarenheter. POSK vill att församlingarna ska vara öppna och välkomnande för alla som söker sig dit. För dem som i vuxen ålder närmar sig kyrkan ska församlingarna kunna erbjuda en genomtänkt och inbjudande undervisning där människor möts med respekt och erbjuds stöd att växa i kyrkans gemenskap. På detta sätt rustas människor att leva sin tro i vardagen.
 Kyrkans Tidning: Bibelskola för unga startas i Lund>>

Inga kommentarer: