20 apr. 2012

Komsi, komsi konfirmander

Nu håller stift och församlingar för fullt på med sina olika aktiviteter och kampanjer när det gäller att locka konfirmander till sig.

Skara stift har gjort en konfirmandfilm som de lagt ut på YouTube


I Göteborg genomför Svenska kyrkan i morgon en stor konfirmandkampanj som heter "Framtiden är ljus". I morgon ska ingen kunna undgå att märka att kampanjen om man befinner sig mitt i Göteborg.

Läs mer i Svenska kyrkan i Göteborgs pressmeddelande>>

Västerås stift har jobbat aktivt med sin konfirmationssatsning i flera år. "Inte som du tror" heter deras satsning>>

I Härnösands stift har konfirmander och ledare spelat in "Herre hör vår bön" Den kan hitta på deras webbsida här (spalten till höger)>>

Förra året fick Richard Bonnevier och Fredrik Beverhjelm pris som årets förnyare, för sitt arbete med konfirmander i Lunds stift. Läs här>>

Bara ett litet axplock från all den goda verksamheten som görs.

Konfirmandarbetet är en viktig kontaktpunkt som Svenska kyrkan har med unga människor. Både när de går och läser själv och sedan fortsätter många som ledare på ett eller annat sätt.

Ur POSK program:

Känslan av samhörighet med Svenska kyrkan beror mycket på de kyrkliga kontakterna under barn- och ungdomstiden. Konfirmationsseden viker och de ungdomar som idag väljer att konfirmeras är i minoritet. POSK menar att det är nödvändigt att prioritera barn och ungdomar. Unga människor behöver mötas av vuxna som är närvarande där ungdomarna befinner sig, till exempel i skolan eller i gemenskapen på internet.

Gudstjänstlivet måste erbjuda möjligheter för familjer och ungdomar att delta. Kyrkan måste använda många olika former för att involvera barn och ungdomar, såväl traditionella som nyskapande för att behålla deras engagemang.

1 kommentar:

Karin sa...

Hej Carina!
Bara en liten rättelse. Det är Svenska kyrkan i Skövde som ligger bakom konfirmandfilmen. Inte Skara stift.
Hälsningar Karin