22 apr. 2012

Nattvarden i teologiska rummet

Lyssnar på P1 och Teologiska rummet. Temat i dag är nattvarden.
Så här står det på P1 webbsida>>

Söndag 22 april 2012 kl 17:00

Söndag 22 april 17.00 i P1 (repris fredag 27 april 21.03)

Bröd och vin blir kött och blod. Nattvardens förvandlingsakt är något som skapat konflikter mellan den Katolska och den Lutherska kyrkan. På vilket sätt är Jesus egentligen närvarande i brödet och vinet: förvandlas brödet och vinet verkligen bokstavligen till Jesu kött och blod? Eller är det en mer fördold närvaro? Men det finns fler skillnader i synen på nattvarden. Luther tog avstånd från offertanken och betonade istället nattvarden som en gemensamhetsmåltid.

Gäster är Anders Piltz, katolsk präst och Catharina Stenquist, professor i religionsfilosofi vid Lunds universitet.

Programledare och producent Peter Sandberg.

Lyssna på programmet här!
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3109&artikel=5072516

Väldigt spännande diskussioner och tankar som delas!

Ur POSKs program:
Kyrkans tro tar sig uttryck i en församlingsgemenskap med ett levande gudstjänstliv som centrum. Att bygga levande församlingar är kyrkans viktigaste uppgift och en gemensam kallelse till alla som tillhör kyrkan. Gudstjänsten är hela församlingens gåva och ansvar. Frivilligas ansvarstagande i gudstjänsten ska uppmuntras. Det är angeläget med ett brett utbud av gudstjänstformer för olika åldrar och livssituationer. För en kristen kyrka är tron på Jesus Kristus som vår frälsare grundläggande. Detta måste tydligt framträda så att inte evangeliet går förlorat och ersätts av enbart allmänreligiösa eller etiska frågor.

Inga kommentarer: