23 apr. 2012

Volontäråret 2012-2013


Volontäråret har jag skrivit många gånger på bloggen. Volontäråret som skapades för unga människor, för att det under ett läsår skulle kunna få pröva på att arbeta i en församling. Kanske för att de tänkte sig en framtid inom Svenska kyrkan, eller för att de ville pröva på att jobba ett år innan de läste vidare till något annat.

Som ni kanske kommer ihåg så beslutade Svenska Kyrkans Unga och Svenska kyrkan - som är två huvudmän, att dra in denna möjlighet förra året. Man hade bara öppet för utländska volontärer.

Men Göteborgs stift (som också varit det stift där det funnits flest volontärer) valde att driva vidare volontäråret i egen regi, under tiden man på nationell nivå utredde vidare vad som skulle göras.

Även året 2012-2013 finns det möjlighet att under ett läsår få bo och arbeta i en församling i Göteborgs stift. Vem som helst kan söka, du måste inte bo i Göteborgs stift. Ansök här>>

Vad som kommer att hända med volontäråret i framtiden är fortfarande oklart - men det verkar som det istället blir någon form av process eller projektutbildning, inte på något sätt likt det år som förut erbjudits volontärerna. Framför allt kommer det att bli ett år som kostar volontärerna studiemedel. Nej, jag tror inte det är så bra.

Men du som är ung och vill passa på att pröva ett år i församling - ansök senast den 30 april.
Volontärår 2012>>

Inga kommentarer: