14 mars 2012

"så planterar jag mitt äppleträd i dag…"I höstas hade jag en motion till kyrkomötet om Lutherjubileet. Jag ville att Svenska kyrkan skulle vara med och fira Luther och ta rygg på tyska kyrkan så har ett 10-årigt jubileum med olika årsteman.
Motion 2011:86 Svenska kyrkan och den lutherska reformationen>>

Förra våren var POSKs kyrkomötesgrupp i Lutherstadt Wittenberg och blev guidade. Bland annat träffade vi Kerstin Wimmer från Lund så då hade en gästprofessur i Wittenberg. Vi fick också information om jubileet. Bland annat var där en trädgård med träd - formade som en Lutherros. Tanken var att de olika lutherska kyrkorna planterade ett träd i Wittenberg och ett träd hemma - som en symbol på den växande kyrkan.

Jag tyckte detta var en lysande idé och hoppades att Svenska kyrkan skulle vara en av de kyrkorna så planterade ett träd.

Nu har Lunds stift tagit initiativ till just det här. På deras webbsida står det följande:

Vid en symbolisk trädplantering bredvid Domkyrkoforum överlämnar biskop Antje Jackelén ett träd till Svenska kyrkan som ett levande tecken på gemenskap mellan olika grenar av kyrkan. Detta sker i samband med lördagsmusiken i Domkyrkan nu på lördag, den 17 mars, och till sin hjälp kommer biskopen att ha Elliot, 6 år.

Den symboliska trädplanteringen är en del av reformationsjubileet som äger rum 2017, då det är 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina berömda teser i Wittenberg. Trädet, en Robinia, blir Svenska kyrkans vänträd till det träd som biskop Antje planterade i Wittenberg i Tyskland den 31 oktober 2011.

- Inför jubileet 2017 planteras 500 träd i Luthergarten i Wittenberg som ett tecken på växande gemenskap i den världsvida kyrkan. I samband med reformationsdagen i Tyskland i höstas hade jag förmånen att få plantera Svenska kyrkans träd som har nummer 101. Robinian vid Domkyrkoforum är en gåva från biskopsämbetet i Lund till hela Svenska kyrkan, berättar biskop Antje Jackelén.

Ceremonin nu på lördag inleds med den vanliga lördagsmusiken i Domkyrkan kl. 10.00 då domkyrkoorganist Tomas Willstedt bland annat spelar luthermusik. Direkt efter, ungefär kl. 10.30, sker den symboliska trädplanteringen vid Domkyrkoforum med biskopen och Elliot, 6 år.

Fakta om 500-årsjubileet
År 2017 är det 500 år sedan Martin Luther startade reformationen genom att spika upp sina 95 teser på Slottskyrkans port i Wittenberg. Detta skedde den 31 oktober 1517.
“Även om världen går under i morgon så planterar jag mitt äppelträd idag” lär Martin Luther ha sagt som ett uttryck för hopp och framtidstro.
Därför planterar Lutherska Världsförbundet en stor park – Luthergarten – i Wittenberg med femhundra träd, ett för varje år sedan reformationen. Träden doneras och planteras av kyrkor, stift och församlingar från hela världen, som också förbinder sig att plantera ett ”vänträd” hemma i sin egen kyrka.

SÅ roligt tycker jag! Kul att Lunds stift har tagit det här initiativet!

Inga kommentarer: