15 mars 2012

De kyrkliga utbildningarna


Svenska kyrkan har under många, många år funderat över sin utbildningar. Vad ska ingå? Vilka kunskaper ska man ha med sig när man läser? Vad är det för kunskaper som församlingarna och kyrkan behöver? Och var ska dessa utbildningar ligga? Vilka ska kyrkan ordna själva och vilka ska köpas in från andra utbildningsinstitut?

Det har varit många frågor och aspekter som har diskuterats. I höstas genomförde kyrkokansliet överläggningar med stiften för att diskutera det förslag som Nämnden för utbildning och kultur ska besluta om på måndag (19 mars).

Jag har skrivit om förslaget här: Ska Svenska kyrkan utbilda sina medarbetare?>>

I Kyrkans Tidning kan vi läsa om förslaget att grundkursen inte längre ska vara obligatorisk. Kyrkans Tidning har gjort en egen enkät bland stiften och alla stiften tycker att grundkursen är viktig. Bland annat för att den ger ett unikt tillfälle att "pröva" sitt yrkesval. Det händer också att elever väljer att hoppa av utbildning i samband med grundkursen eftersom de kommer på att detta inte är något för dem.

Två elever som intervjuas i Kyrkans Tidning och i dag går kursen säger att det är en mycket bra kurs som de inte skulle vilja vara utan - men hade det varit en frivillig kurs så skulle de inte valt att gå den av olika orsaker som ekonomi och tid.

Kyrkans Tidning: Grundkursen kan bli frivillig>>
Kyrkans Tidning: Grundkursen rustar medarbetarna>>
Kyrkans Tidning: Mer fokus läggs på församlingarna>>

Ur POSKs program:

Utbildningarna till tjänst i kyrkan ska tillföra den kompetens som församlingarna behöver för att fullgöra sitt uppdrag att fira gudstjänst, bedriva undervisning och utöva diakoni och mission. Svenska kyrkans anställda måste ha en god teoretisk och praktisk utbildning. POSK anser att teori och praktik behöver integreras mer med varandra och delar av utbildningarna bör vara gemensamma. Diakonvigning är ett uttryck för viljan till livslång tjänst i kyrkan. Svenska kyrkans diakonutbildning bör öppnas för fler yrkesgrupper inom kyrkan.

Svenska kyrkan måste bli bättre på att rekrytera kandidater för tjänst inom kyrkan. Den gudstjänstfirande församlingen är den naturliga basen för rekrytering. Att finna blivande kyrkoarbetare är en viktig uppgift i alla församlingar och stift. Programmet Volontär i Svenska kyrkan är ett sätt att låta unga människor pröva tjänst. Det är avgörande för rekryteringen av kyrkomusiker att ungdomar tidigt uppmuntras och får möjligheter att musicera. Därför bör kyrkomusikernas tjänster också innefatta instrumentalundervisning. Rekryteringen måste förstärkas för att undvika att det uppstår brist på kvalificerade kyrkomusiker i Svenska kyrkan.

Inga kommentarer: