15 mars 2012

Människofiskare på nätet


Brita Häll skriver i Kyrkans Tidnings ledare om att vara människofiskare på nätet - det vill säga att finnas på internet som kyrka.

Kyrkans Tidning: Människofiskare på nätet>>
Om det är i media som människor möter religion, vad innebär det för Svenska kyrkan? Strategiska diskussioner och försöksverksamhet för bland annat sociala medier och webb-tv pågår på nationell nivå. Men den stora utmaningen är att styra om tankebanorna på församlingsnivå: Eftersom webben är en del av vårt pastorala område, hur integreras det med det övriga arbetet, och vad ska vi göra mer och mindre av?
Brita Häll tar upp en fråga som vi är många som funderat på under lång tid. Jag är en bland flera som har lämnat in olika motioner till kyrkomötet för att väcka frågan. Biskoparna har fått brev från medarbetare som regelbundet befinner sig också ute på internet och möter sökande människor där. Ett brev som jag inte har sett något svar på ännu.

Det behövs ett pastoralt tänk. Det är helt klart.
Och för er som är oroliga. Bara för att det finns ytterligare en kanal att möta människor så slutar vi inte med de mänskliga mötena, vi slutar inte fira gudstjänst, vi slutar inte prata med varandra! Vi vet att alla inte har internet, vi vet att alla inte befinner sig på nätet. Men vi måste, precis som vi befinner oss på arbetsplatser, affärscentrum, skolor, universitet där människor är också inse att de befinner sig på nätet. Och där söker de också efter Gud och livets mening.

Hannah Krokson skriver:
Teologerna borde vara proffs, se bara på hur många olika sätt det går att tolka bibel­ord. Vad är skillnaden nu då? Jo, att det går så galet snabbt.
Det är två olika saker att tillhandahålla information på webben och att inse att webben är ett pastoralt område. Vi kan fråga oss vilket vi ansvar vi som kyrka har att visa Kristi kärlek på internet?
Kyrkans Tidning: Gud är där vi är - nu även på webben>>

Ett högaktuellt område och spännande. Jag hoppas att biskoparna tar upp frågan och ger lite vinkar om hur de vill stiften och församlingarna ska arbeta med frågan.

Ur POSKs program:
POSK menar att det är nödvändigt att prioritera barn och ungdomar. Unga människor behöver mötas av vuxna som är närvarande där ungdomarna befinner sig, till exempel i skolan eller i gemenskapen på internet
.

Inga kommentarer: