25 jan. 2012

Tidegärden i din smartphone


Idag släpptes en tidegärdsapp för alla som har smartphone och vill läsa tidegärden.

Så här skriver Gabriel Fjellander som har utvecklat appen.

Tidegärden för Android och iOS
Idag släpps äntligen en Tidegärds-app på svenska! Sedan onsdagen den 25:e januari finns appen Tidegärden för läsplattor och smartphones både på App Store och AndroidMarket. Med denna app har man alltid med sig Tidegärden i sin iPhone, iPod Touch, iPad eller Android-enhet. När som helst, i säkerhetskön på flygplatsen, på lunchrasten eller i tandläkarens väntrum kan man ta upp sin telefon eller läsplatta och be enligt den mångtusenåriga tidebönstraditionen och tillsammans med miljontals människor över hela jorden (varav många ber samtidigt som en själv).

Med Tidegärds-appen är en aktuell tidebön aldrig längre än ett knapptryck. Det är bara att starta appen och trycka på "Be nu" om man snabbt och smidigt vill få upp en tidebön som passar för dagen och stunden. Man kan också välja fritt mellan bönerna om du vill be någon annan bön.

Appen innehåller för tillfället fem tideböner per veckodag i ett fyra-veckorsschema (totalt 119 olika böner). Senare i vår kommer en uppdatering med varianter för kyrkoårets olika helgdagar och högtider. Tidegärden för Android och iOS släpps helt gratis och utan reklam.

Arbetet med att utveckla den är gjort helt ideellt och jag vill passa på att tacka alla rättighetsinnehavare som avstått från sin ersättning för att göra det möjligt: Arcus förlag, Svenska Bibelsällskapet, Alf Härdelin, Laurentius Petri-sällskapet för svenskt gudstjänstliv (rättighetsinnehavare till Arthur Adells texter) och Per-Olof Nisser. Appen är utvecklad av Gabriel Fjellander på Fjellander Media och bygger på den ekumeniska Tidegärden - Kyrkans dagliga bön, sammanställd av Christer Palmblad och Anders Piltz och utgiven på Arcus förlag 1995. Den antogs av Svenska kyrkan, Romersk-katolska kyrkan i Sverigeoch Svenska Missionskyrkan.

I förordet till boken står det:
"I denna anda anbefaller vi gemensamt denna bok till bruk bland alla svenskspråkiga kristna. Vi gör det med apostelns ord (Rom 15:5 f):
'Måtte uthållighetens och tröstens Gud göra er eniga efter Kristi Jesu vilja, så att ni alla med en mun prisar vår herre Jesu Kristi Gud och Fader'."
undertecknat av Gunnar Weman, dåvarande ärkebiskop i Svenska kyrkan, Hubertus Brandenburg, dåvarande biskop för Romersk-katolska kyrkan i Sverige, Krister Andersson, dåvarande missionsföreståndare för Svenska Missionsförbundet och Walter Persson, f.d. missionsföreståndare för Svenska Missionsförbundet. För mer information om appen, kontakta Gabriel Fjellander på Fjellander Media Telefon: 0730524970 E-mail: fjellander@me.com


Jag har laddat ner appen i min telefon, men har inte hunnit pröva den ännu.

1 kommentar:

Rebecca Söderblom sa...

Tjohoo! Given nedladdning!