23 jan. 2012

600 dagar kvar till kyrkovalet


Idag är det exakt 600 dagar kvar till kyrkovalet. Mindre än två år.

Hur ser resten av mandatperioden ut egentligen?

Ja, det vi konstatera är att strukturutredningen kommer att påverka kyrkovalet på ett eller annat sätt. Beslutet om hur kyrkan ska organiseras tas på kyrkomötet sent i höst. Den 21 november åker kyrkomötet hem från andra sessionen - och då vet vi hur de beslutat om pastorat, församlingar och samfälligheter, kyrkoråd och eventuella församlingsråd.

Och dessa beslut kommer att påverka hur nomineringsgrupperna sedan kommer att fortsätta jobbet med att få fram kandidater till kyrkovalet 15 september 2013. Och dessa listorna ska vara klara, påskrivna och inskickade senast den 15 april 2013.

Så ser det ut när det gäller nomineringsarbetet.

Det är hög tid att titta på det program som din lokalagrupp gick till val på - vad har vi gjort av det vi skrev här? Vad har vi kvar att genomföra? Hur ska vi se till att vi får detta genomfört? Och vilka mål och vilken inriktning ser vi inför framtiden - kommande mandatperioder?

Det viktigaste är givetvis att fira gudstjänst, att sprida evangeliet, att möjliggöra att människor ska kunna få en egen personlig relation med Gud.

För det behövs det människor, bland lokaler och ekonomi. Vi som förtroendevalda har fått en särskild uppgift att se till att det praktiska och administrativa fungerar, så att det teologiska och andliga kan frodas och öka!

600 dagar mina vänner! Vi har massor kvar att göra och vi gör det bra! Vi ska bara bli ännu bättre på att visa allt gott vi gör.

(Foto: Thomas H Johnson)

Inga kommentarer: