20 jan. 2012

Finska kyrkan går före


Martin Garlöv tipsar mig om Finska evangeliska kyrkans webbsida inför deras kommande kyrkoval. De kommer att hålla val till sitt kyrkomöte den 13 februari. Och den 1 maj börjar dessa ledamöter att tjänstgöra i kyrkomötet - för då startar deras mandatperiod.

Här kan du läsa deras tidschema för deras val>>

Det som är intressant med deras val är att de väljer präster för sig och lekmän för sig. 64 lekmän och 32 präster ska väljas. Från vilka stift dessa ska väljas fördelas i förhållande till folkmängden.
Läs valinstruktionen här>>

Sen har de gjort en mycket snygg och översiktlig webbsida där du kan hitta alla 777 kandidater som ställer upp i valet - stiftsvis, med yrke och församling. Se här>>

Här finns mycket inspiration att hämta inför vårt egen kommande kyrkoval 15 september 2013.

Inga kommentarer: