3 jan. 2012

Se Lunds domkyrka genom 1000 år


Två arkitektstudenter har gjort en animering av Lunds domkyrkas förändring under 1000 år.
Så här skriver Kyrkans Tidning: 3D-film visar hur Lunds domkyrka sett ut genom tiderna>>
Utifrån gamla ritningar och annan insamlad fakta har de först gjort skisser, därefter har de byggt 3-Dmodeller i ett datorprogram. Ett program som gör att man kan få grejer att flytta på sig och regissera händelseförloppet med hjälp av flera kameror, berättar de.

- Att vi valde domkyrkan beror på att vi läser historisk arkeologi som utgår från tidsperioder då det funnits skriftliga källor, det vill säga medeltiden och framåt och kyrkan är väl dokumenterad. Dessutom hade min kollega redan skrivit sin kandidatuppsats om domkyrkan, säger Fredric Wirbrand.


Se också Lunds domkyrkas webbplats>>

Inga kommentarer: