3 jan. 2012

En bön för alla på gatan


I Örebro har man i S:t Mikaels kyrkan bestämt sig för att be för alla på gatorna i församlingen. Varje vecka ber man för tre-fyra gator i sitt område. För dem som bor där och jobbar där ock så vidare. På det viset blir ingen i församlingen glömd.

Kyrkans Tidning: En bön för varje gata och alla som bor där>>
Pelle Svedberg utgick för ett adressregister som fanns för tidningsutdelning. Tanken är att varje gata ska omslutas i bön under året - eller snarare att varje människa som hör hemma på gatan ska minnas i bönen.
- Vi kommer att be för människorna som har sina hem på dessa gator. Men också för skolor, arbetsplatser, moskéer, kyrkor, lekparker, idrottsanläggningar, polisen, resande på E18 eller vad det nu kan vara, säger han.
Det här påminner mig om en församling i USA jag läste om en gång som varje vecka, efter sin gudstjänst gick ut i församlingen och hade bönesamlingar i olika gathörn i församlingen varje vecka. För att be för församlingen, för att be för dem som levde där och för att sprida Guds ord.

Kanske skulle detta kunna bli en ny rörelse inom Svenska kyrkan? Tänk om vi i församlingarna varje vecka - efter våra gudstjänster (vilken dag den än är) ger oss ut i vår församling och "betar av" vårt område med bön och lovsång. Undrar vad som skulle hända då?

S:t Mikaels kyrkan har börjat bra med att metodiskt be för alla gator i församlingen. Är det någon mer som gör något liknande?

Dagen: Kyrka ber för varje gata i församlingen>>

Ur POSKs handlingsprogram:
För en öppen folkkyrka är det angeläget att skapa kontaktpunkter med så stora delar av befolkningen som möjligt.
(…)
Svenska kyrkan har uppdraget att ge vidare sin tro i varje tid och behöver en genomarbetad missionsstrategi som är välkomnande och sändande, där varje människa uppfattas som en gåva och en resurs i församlingen.
Uppdaterad 18.50
Kungsbackaherden bloggar:
Kyrka ber för varje gata i församlingen (Sankt Mikaels kyrka) - I Kungsbacka församling startar "Kvartersombud"
Under många år har jag burit på en vision om "kvartersombud", att det i varje bostadsområde (kvarter, hyresfastighet etc) skall finnas en representant/ombud för församlingen. Kvartersombudets uppgift är att gå ut till de närmaste (församlingens medlemmar) när det finns en sund anledning att komma med en hälsning från församlingen.

Inga kommentarer: