3 jan. 2012

Biskopsvalet i Skara, nya kandidater har tackat ja


I Kyrkans Tidning läser jag att nya kandidater har tackat ja till att ställa upp i nomineringsvalet som sker i Skara den 10 januari. Samtidigt har Ingemar Söderström bestämt sig för att tacka nej till nominering.
Kyrkans Tidning: Nya biskopskandidater i Skara>>

De som enligt Kyrkans Tidning har tackat ja till att ställa upp i valet är
 • Christina Eriksson, 52, kyrkoherde i Lundby församling, Göteborg

Uppdaterad 2012 01 04 kl 15.50
Kyrkans Tidning: Christina Eriksson tackar nej>>

 • Hans Almer, 59, stiftsadjunkt, Göteborg
 • Anders Grape, 58, kyrkoherde i Enköping, Uppsala
De som redan tackat ja är:
 • Ingegerd Sjölin, 59, rektor vid Pastoralinstitutet i Lund
 • Åke Bonnier, 54, domprost i Stockholm
 • Staffan Grenstedt, 59, lärarare vid Johannelunds teologiska institut i Uppsala.
 • Mats Hermansson, 54, domprost i Visby,
 • Carin Åblad Lundström, 47, domkyrkokomminster i Uppsala domkyrkoförsamling,
 • Jacqueline Björnram, 56, förste stiftsadjunkt i och avdelningschef på stiftskansliet i Skara
 • Leif Nordlander,58, kyrkoherde i Vara.
 • Arne Wiig, 47, tidigare domkyrkokaplan i Härnösand och nu verksam som lärare på Johannelunds teologiska institut.
Det kan också dyka upp nya namn under nomineringen den 10 januari.

Mirjamellermoses.blogg>>

Uppdatering 2012 01 04
Efter en snabb genomläsning av facebook-gruppen nämns det betydligt fler namn än de som Kyrkans Tidning radar upp.

Till exempel:
Chatarina Segerbank ställer upp som biskopskandidat i Skara. Chatarina har idag tjänstgjort som präst i 28 år. I botten finns även kantors- och organistutbildning. Doktorerade i litteratur och kyrkohistoria med titeln "Dödstanken i svensk romantik". Har sedan utkommit med 12 böcker. Har varit Direktor i telologi och Ekumenik i Sveriges kristna rådet (SKR). Tjänstgör idag som Distrikschef i Tyresö församling.
Ytterligare har nämnts:
Karin Sarja
Karin Burstrand
Christina Schenning
Kerstin Hesslefors Persson
Marika Markovits
Margarethe Isberg

Anna Sophia Bonde

Detta tyder på att processen och urvalet av kandidater är långtifrån klar. Och det är inte Kyrkans Tidnings lista som är den "officiella" även om den kan stämma till viss del.

Inga kommentarer: