19 dec. 2011

Bön som läkemedel

Jag såg på ett föredrag på TED om en man som startat en webbsida där patienter kan dela erfarenhet med varandra. Webbsidan startade han när han bror fick ALS och nu är webbsidan mycket stor. Där finns möjlighet att jämföra symtom, behandlingar och hur man mår. Där finns möjlighet att göra tidslinjer och få senaste rönen av nya behandlingar. Därför att människor delar med sig av sina erfarenheter.
Här kan du se hela föredraget>>

Det som var intressant, tycker jag, var att där finns också möjlighet att jämföra om böner spelade någon roll. Är det någon som har sett en jämförande studie för böners roll i en läkande process? Jag hade aldrig hört talas om det - men här delar människor med sig av hur mycket de ber, hur de tycker de mår, vilka mediciner de tar och så vidare.

Här nedan ser du en faximil på en del av den webbsidan. Här kan du gå in på hela webbsidan>>
Att böner spelar roll vet den som är kristen. Ibland får vi bönesvar direkt - ibland dröjer det länge, länge innan vi ser bönesvaret. Ibland känner vi oss helt utlämnade. Men då skulle jag vilja återvända till det citat som jag skrev om här>>, Doreen Månsson som sa:
- Jag brukar säga att gudstron är min flytväst. Jag vet att när det går käpprätt åt skogen och hela havet börjar storma, då har jag åtminstone flytväst. Det betyder inte att jag slipper bli kall, livrädd och panikslagen. Men jag kommer inte drunkna.
Jag känner igen mig väldigt väl i den beskrivningen. Livet blir inte på något sätt enklare eller lättare för att jag är kristen eller att jag kan be till Gud och Jesus. Men… jag vet att jag inte kommer att drunkna. Jag vet att det alltid finns någon som lyssnar, någon som ser mig, även i de mörkaste stunder.

Svenska kyrkans bönewebb har också blivit ett ställe där människor lämnar sina böner, stora som små. Och flera av bönerna är publicerade i en bok som går att köpa genom Svenska kyrkan och en del av behållningen går till Svenska kyrkan internationella arbete>>

Läs mer om bön här>>
Svenska kyrkans bönewebb>>

1 kommentar:

Mats Rimborg sa...

För några år sedan gjordes det en jämförelse mellan hjärtpatienter som delades in i tre grupper. 1/3 fick veta att de eventuellt skulle få förbön men fick det inte, 1/3 fick samma information och fick verkligen förbön, och 1/3 fick vetskap om att de skulle få förbön och fick det också.

Mellan de två första grupperna märktes ingen skillnad, medan den sista gruppen fick flest lindriga komplikationer. Det berodde kanske på att de kände press på sig att de borde tillfriskna. Beträffande allvarliga komplikationer och dödsfall inom 30 dagar var det ingen skillnad mellan grupperna. Inte ett särskilt upplyftande resultat.

http://web.med.harvard.edu/sites/RELEASES/html/3_31STEP.html