9 dec. 2011

Ansvar för de som vistas i församlingen…

Sollentuna församling har en mycket stort köpcenter precis bredvid Turebergskyrkan. Inför första advent gjorde kören en så kallad Flashmob - dvs helt plötsligt så händer något som ingen annan är beredd på. När det är klart, så återgår allt till vanligt.

Här börjar plötsligt 200 körsångare - utspridda i hela köpcentret att sjunga Hosianna!

Det är Karin Runow som är ansvarig för kören. Henne skrev jag om här, när hon fick Aulénpriset>>

Härligt!
Se framträdandet här http://vimeo.com/33369085

Inga kommentarer: