8 dec. 2011

De som vistas i församlingen…


I kyrkoordningens 2 kap. 1 § andra stycket står det skrivet: ”Församlingen har ansvar för den kyrkliga verksamheten för alla som vistas i församlingen.”

Det är en paragraf som inte är helt enkel att följa alla gånger. Till exempel - alla de som har ett stort köpcenter inom sin församling eller en järnvägsknut. Eller i Stockholms innerstad - där det sjuder av människor på dagarna i alla affärer och på gatorna, men där det knappt bor en enda församlingbo.

Men då undrar jag vem som har ansvar för alla de som "vistas" på nätet. Vilken församling är det? Läste idag det här:
Allt fler svenskar har en smartmobil. I år har tillväxten varit mycket stark och idag har nära 40 procent av alla 15–74-åringar en smartmobil, enligt Mediavision.
Över 95 procent med Android eller Iphone använder mobilen till annat än att ringa eller skicka SMS.
Vi har alltså 40 procent av befolkningen mellan 15-74 år som har en smartphone som till 95% använder den mobilen till annat än att ringa med…

Jag vet att Svenska kyrkan jobbar mycket aktivt med sin internetnärvaro. Jag har förut sagt att jag tycker det är viktigt att biskoparna tydligt tar tag i frågan. Det var en av mina motioner till kyrkomötet i år, som tyvärr fick avslag.

Jag tycker att någonstans måste ansvaret ligga för att samordna verksamheten och närvaron på Internet.

Personligen tycker jag det är naturligt att Svenska kyrkan på nationell nivå är samordnare, gärna att det praktiska ansvaret ligger på ett stift.

På samma sätt som vi har verksamhet, själavård, gudstjänster i våra församlingar, i radio och TV måste vi också nå ut på internet!

Inga kommentarer: