8 dec. 2011

Hjärta hos Socialdemokraterna


Jag läser i tidningen Dagen om den nya föreningen som startat i Stockholm "Hjärta". Ett ny föreningen i den tidigare Broderskapsrörelsen som nu heter Socialdemokrater för tro och solidaritet.

Dagen: Ny generation troende s-folk på väg>>
Hon är en av medlemmarna i Hjärta, en socialdemokratisk förening som bildats i Stockholm och som är öppen för alla troende, oavsett religion. Än så länge är de inte så många, ett femtiotal medlemmar, plus många nyfikna som ännu inte tagit steget in. Men de bryter ny mark, och kanske kan de fungera som mall för hur partiets troende organisation ska ömsa skinn, nu när Broderskapsrörelsen bytt namn till Socialdemokrater för tro och solidaritet. Hjärta skulle kunna ses som ett uppkäftigt ungdomsförbund som går i täten för förnyelsen för religiös mångfald.
(…)
Tanken är inte att mötas ekumeniskt, med interreligiösa böner eller gudstjänster, utan att utifrån olika religiösa övertygelser engagera sig politiskt.
Det här är mycket spännande. Och bra tycker jag. Spännande med en förening där det blir religionsmöten och samtidigt en diskussion om hur den enskilda tron får genomslag i politiken.

Men jag tänker också på hur Socialdemokraterna,
som parti, envist stannar kvar inom Svenska kyrkan. Kommer den här nya rörelsen att diskutera det? Att man som parti ska engagera sig i en religiös rörelse?

Kommer den nya Socialdemokrater för tro och solidaritet också engagera sig i frikyrkoval, muslimska val, buddistiska val? Kommer föreningen att driva de frågor som de med sådan makt och frenesi drivit i Svenska kyrkan, även i de andra kyrkorna?

Hur länge skall socialdemokraterna som parti stanna kvar i Svenska kyrkan? Gärna engagerade kristna socialdemokrater i Svenska kyrkan - men inte som socialdemokrater i första hand utan som engagerade kristna!

Hjärta webbsida>>

Inga kommentarer: