1 dec. 2011

Karin Runow Aulénpristagare


I Kyrkomusikerna tidning 12/11 läser jag följande roliga notis om en av våra POSKare:
Karin Runow, kyrkomusiker i Sollentuna, är 2011 års Aulénpristagare. Hon får priset bland annat för att "henne musik präglas av sångglädje, med lång erfarenhet av hur barns röster fungerar, hennes texter visar god insikt i barns tänkande och har en begriplig teologi"

Gustaf Auléns prisfond instiftades i samband med Strängnäsbiskopen Gustaf Auléns (1879-1977) 80-årsdag och förvaltas av Sveriges kyrkosångsförbund, som vartannat år utser en pristagare. Prisfondens ändamål är att "belöna den som gjort särskilt goda insatser i fråga om nykomposition av sakral körmusik eller på annat framstående sätt främjat kyrklig körverksamhet". Priset på 10 000 kronor delades ut i samband med förbundets stämma i Stockholm den 28 oktober.

Grattis säger jag till Karin Runow!

Ur POSKs handlingsprogram:
Musiken i kyrkan ska vara ett redskap att utforska, förmedla och fördjupa tron. Detta ska ske med hjälp av en musikalisk bredd från dåtid till nutid. Musiken har en stor roll i vårt gudstjänstliv. Den tillför det talade ordet ytterligare en dimension som kan förstärka och förtydliga evangeliet om Jesus Kristus. Svenska kyrkan är en betydande aktör i det offentliga kultur- och musiklivet i landet och POSK menar att detta arbete är viktigt även i framtiden.

Inga kommentarer: