24 nov. 2011

POSK i Köping bjuder in till samtalskväll om kyrkans framtid


”En kyrka i flera världar - hur möter vi utmaningen”


Onsdagen den 1 februari kl 19.00 inbjuds du till St Olovsgården, Stora Kyrkogatan 3, Köping där Jonas Bromander talar om kyrkans framtid

Så här ser programmet ut;

18.30 samling för anmälan och enklare servering.

19.00 inledning

19.05 anförande av Jonas Bromander

Efter anförandena ges möjlighet till frågor och samtal - moderator Jerker Alsterlund

Mötet avslutas med andakt

21.00 mötet avslutas

Seminariet vänder sig till alla förtroendevalda i församlingarna i Södra Västmanlands valkrets.

Anmälan deltagande till;

Barbro Larsson e-post; sylta.larsson@telia.com, 0221-20177

Carl Olov Persson e-post; c.o.p@koping.net, tfn 0221-146 81

Sofia Moberg e-post; sofia.moberg@sensus.se, tfn. 021-17 11 74

Anmälan senast 20 januari

Arrangörer - POSK i Köping i samarbete med studieförbundet Sensus.

Utmaningen!

6,6 miljoner tillhör Svenska kyrkan

Av 10 700 tillfrågade medlemmar säger

15 % att de inte tror på Jesu Kristus

40 % uppger att de har en osäker eller obefintlig Gudstro

90 % säger att de inte tycker att kyrkan är viktig för deras del

Ändå fortsätter så många att vara medlemmar.


Jonas Bromander är forskare och arbetar som chef för Svenska kyrkans analysenhet i Uppsala, med särskild inriktning på omvärldsanalys. Under de senaste åren har hans forskning varit fokuserad på frågor som rör

Svenska kyrkans medlemsutveckling. Han är även författare till boken ”Svenska kyrkans medlemmar” där han försökt vara kyrkomedlemmarnas röst.

Inga kommentarer: