7 aug. 2011

Svenska Kyrkans Ungas årsmöte rapport #4


Nu har vi firat friluftsgudstjänst på Fyrishovs camping. Uppe på kullen, vilket var passande idag när det är Kristi förklaringsdag. Gudstjänsten firades tillsammans med den lokala församlingen, Gamla Uppsala. Härligt att få fira gudstjänst tillsammans.

Med anledning av min närvaro här har jag funderat en del på de som inte är här…

Alla nomineringsgrupper i kyrkomötet hade blivit inbjudna att komma och prata med Svenska Kyrkans Unga över en lunch. Den skulle äga rum idag. Men den har blivit inställd för att ingen (!) hade hörsammat inbjudan (det gäller alltså även POSK). MEN… det är ju alldeles förfärligt tycker jag! Varför är det ingen som vill höra vad ungdomarna tycker och tänker?

POSK är nu med och har ett utställningsbord, där vi informerar om vårt arbete och ber om synpunkter och kommentarer.
Johannelunds högskola är också här och informerar om sina utbildningar - den student som är här har ett förflutet i Svenska Kyrkans Unga (bra tänkt!).
Igår var Verbum här ett par timmar och ställde ut en (!) bok. Det var den nya konfirmandbibeln.

Igår var ärkebiskop Anders här och höll ett tal under invigningen. Idag skall visst biskop Tomas (Västerås) komma. Men var är alla andra biskopar? Tycker de inte att ungdomarna i deras stift är viktiga? En stiftsstyrelse har skickat hit ledamöter som deltar under mötet. Det är Västerås stiftsstyrelse som har skickat några ledamöter. Men var är alla andra stiftsstyrelser? Tycker de inte att ungdomarna i deras stift är viktiga?

Jag vet att just nu pågår den stora utlandskyrkokonferensen i Sigtuna och många från kyrkokansliet är säkert där. Men varför är det ingen här och berättar om Svenska kyrkans verksamhet vid ett utställningsbord? Vilket stöd man kan få när man bedriver ungdomsverksamhet och vilket material som finns? Tycker inte Svenska kyrkan att Svenska Kyrkans Unga är viktiga?

Här pågår det högsta beslutande mötet för ungdomar inom Svenska kyrkan. Varför är inte kyrkomötets presidium här? Är de inte intresserade av vad ungdomarna gör och vad de tycker?

Varför finns det inte ett innehållsrikt bokbord? Varför har ingen kristen bokhandel fattat att här når man ut till ungdomar i hela landet, ungdomar som tar ansvar och som vill ha input?

Nej, jag är förvånad över att så många inte har insett att Svenska Kyrkans Ungdoms stora årsmöte är ett gyllene tillfälle att möta duktiga, kompetenta, engagerade, roliga ungdomar som vill och kan ta ansvar i Svenska kyrkan.

Ur POSKs handlingsprogram:

Känslan av samhörighet med Svenska kyrkan beror mycket på de kyrkliga kontakterna under barn- och ungdomstiden. Konfirmationsseden viker och de ungdomar som idag väljer att konfirmeras är i minoritet. POSK menar att det är nödvändigt att prioritera barn och ungdomar. Unga människor behöver mötas av vuxna som är närvarande där ungdomarna befinner sig, till exempel i skolan eller i gemenskapen på internet.

Gudstjänstlivet måste erbjuda möjligheter för familjer och ungdomar att delta. Kyrkan måste använda många olika former för att involvera barn och ungdomar, såväl traditionella som nyskapande för att behålla deras engagemang. POSK menar att en stark barn- och ungdomsrörelse är viktig för kyrkan och stöder Svenska Kyrkans Unga.

Inga kommentarer: