7 aug. 2011

Svenska Kyrkans Ungas årsmöte rapport #3

Söndag morgon och jag har en stund över innan gudstjänsten. Igår eftermiddag hade Svenska Kyrkans Unga (nu har jag lärt mig att de ALDRIG använder någon förkortning) sina första förhandlingar i plenum där de gick igenom första delen av föredragningslistan. Du hittar all information och handlingar här>>

Efter middagen var det idétorg. Tanken var att man gick runt och pratade med motionärerna som fick berätta om sina motioner och det fanns också tillfälle att diskutera med förbundsstyrelsen. Alla var uppdelade i små grupper, man stannade vid borden ett visst antal minuter - sedan gick man vidare till nästa station. På detta viset kunde man få input från de som skrivit motionen och diskutera med övriga ledamöter under friare former. Utmärkt idé! Kyrkomötets presidium borde varit här också och tittat på hur det kan fungera!

På kvällen firade vi inledningsmässa i en av hallarna, en inledningsmässa i afrostil med en gospelkör som stod för musiken.

Idag är det gudstjänst och utskottsarbeten, där motionerna och övriga förslag behandlas. Om utskotten avslår motionen kommer den inte upp till behandling, men om 10 procent av utskottet reserverar sig mot ett avslag så kommer den upp. (Om jag nu har förstått proceduren rätt). Kan detta också vara ett sätt att hantera motioner i kyrkomötet? Förändrade former? Spännande att tänka på i alla fall.

Under plenum kan de ledamöter som känner sig rastlösa eller vill ha något i händerna, rita. På varje bord ligger det en pappersduk och där finns kritor - så ingen behöver känna sig sysslolös. Här är två olika alster jag såg när jag gick in i salen igår.

2 kommentarer:

Claus K Berntsen, f.d. presidium sa...

Njae, alla motioner behandlas i plenum, men om de har avslagits i utskottet kan man enbart yrka bifall till motionen i sin helhet. Inga tilläggs- eller ändringsyrkanden kan göras i plenum som inte har behandlats i utskottet, och då har godtagits av minst 10% (alltså genom evt. reservation).
Detta gäller om inte sammanträdesordningen ändrades i av sittande årsmöte...

Carina Etander Rimborg sa...

Hej Claus
Tack för förtydligandet!