6 aug. 2011

Så är Svenska Kyrkans Ungas årsmöte igång

Nu är årsmötet igång på riktigt. För den som följer med på Twitter kan du följa med under hashtaggen #SAM11 (eller #SÅM11).

Det började med en demokratiskola, där ledamöterna delades upp i två grupper. De som varit med förut och de som var helt nya. Jag satt med och lyssnade på gruppen "helt nya". Det var en klar och bra genomgång med vad som händer under ett årsmöte. Hur det fungerar och vad man kan göra.

De nya ledamöterna hade i förväg fått lappar med ord, som de sedan skulle vara med och illustrera olika exempel med. På detta sätt var större delen av de nya ledamöterna också uppe i talarstolen och sa ett par ord var. Utmärkt bra sätt att få pröva på att gå upp i talarstolen.

På varje medlembricka finns en streckkod med medlemsnumret. När man går upp för att tala i talarstolen så scannas medlemsnumret av och rätt medlem och namn hamnar i protokollet. Så praktiskt! Kanske något för kyrkomötets presidium att tänka på.

Ett annat superbra tips var förslagslådan. Om man håller på att prata om en motion eller ett förslag och kommer på ett annat bra tips eller idé - men som man inte kan föreslå eftersom den faktiskt inte hör till motionen eller förslaget. Då kan man skriva ner sin nya idé och lägga den i förslagslådan, som förbundsstyrelsen sedan tar om hand. Det var smart tycker jag.

Sen har ärkebiskopen varit här och inledningstalat. Ett tal som innehöll mycket hopp och uppmuntran. ÄB Anders pratade om vikten av att prata om sin kristna tro bland annat. Och avslutade talet med att önska Guds välsignelse över årsmötet och dess deltagare.

Inga kommentarer: