8 aug. 2011

Svenska Kyrkans Ungas årsmöte rapport #5


Måndag och plenum på Stora Årsmötet med Svenska Kyrkans Unga. Förmiddagen har bland annat ägnats åt en debatt om huruvida det alltid skall serveras en vegan eller en vegetarisk måltid vid alla Svenska Kyrkans Ungas riksarrangemang. Vad skall normen vara? Diskussionen blev mycket lång. (redan idag går det att välja vegetariskt alternativ, nu handlade om att det inte skulle serveras kött alls vid en måltid om dagen)

Det är härligt att höra vilket djupt engagemang det finns hos ungdomarna. Engagemang och stor kunskap och bra pläderingar för och emot. (Ett engagemang jag kan sakna hos många vuxna)

Det slutade med att mötet beslutade att det alltid skall serveras en vegetarisk måltid varje dag under riksarrangemang (alltså inget köttalternativ den måltiden).

Biskop Tomas Söderberg från Västerås stift har tittat in här under förmiddagen och han höll ett kort anförande i talarstolen, efter beslutet, där han pratade om vikten av att få höra ungdomarnas åsikter. Och att debatten han just lyssnat på bottnade i djupa teologiska frågor. Han funderade också på hur beslutet skulle påverka vilken mat han bjuder på i biskopsgården, men la till att han måste tala med sin fru först…

Biskop Tomas "ärvde" ju ett ungdomsråd från den förre biskopen i Västerås, biskop Claes-Bertil. Det är ett koncept han håller på att utveckla vidare. Jag hoppas att han kan sprida den idén vidare till sina övriga biskopskolleger.

Mötet har också beslutat om en särskild arbetsgrupp för kristen tro och identitet. Den blev det också diskussion om, eftersom några ansåg att det diskuterades i alla arbetsgrupper och det behövdes ingen särskild grupp för det. Nu beslutade ändå årsmötet att inrätta en sådan grupp.

Jag måste ge en eloge för det väl genomförda mötet och det duktiga presidiet under årsmötet. Tydligt, koncist och pedagogiskt förklarar de hur besluten skall fattas. Man ser till att alla hänger med. Detta presidium skulle hur lätt som helst klara vilket kyrkomöte som helst!

Jag har också, som kyrkomötesledamot från Göteborgs stift, träffat ungdomarna som kommer från Göteborgsdistriktet. Det var roligt.

Idag står också Sensus studieförbund och Sigtuna folkhögskola här och delar ut informationsmaterial.

Nu har jag några få timmar kvar här innan jag äntrar tåget för att åka hem till Göteborg.

4 kommentarer:

Mats Rimborg sa...

Det är tydligen viktigare med lag än evangelium för Svenska Kyrkans Ungas ombud. Moralismen triumferar, syndakatalogen återinförs, och i den finns att äta kött. Man nöjer sig inte med att avstå själv utan missunnar även andra. Tråkigt att höra, detta bådar sannerligen inte gott för mångfalden i framtidens kyrka.

Simon sa...

Hej Carina!
Tack för tre trevliga utställningsdagar.
Hälsningar montergrannen Simon (inte från Sensus eller Sigtuna fhsk).

Carina Etander Rimborg sa...

Mats
Jag tror du har glömt bort hur det är att vara ung och brinna för en sak. Kanske kunde du ha förstått bättre om du varit med på Svenska Kyrkans Ungas årsmöte och hört diskussionen och sett engagemanget - på alla sidor.

Carina Etander Rimborg sa...

Hej Simon
Det var trevligt att få dela utställningsdagarna med dig, från Johannelunds teologiska högskola!
Kul att ni satsade på alla dagarna på SÅM.