7 juli 2011

Förnyarna har fått sitt pris


I Kyrkans Tidning skriver idag Brita Häll på ledarsidan om Årets förnyare som fick sitt pris i Visby i veckan.

Hon skriver:
Dels är det stärkande med en ny påminnelse om att sekulariseringen inte är någon naturlag. Det behöver inte bli så att intresset för Gud och kyrka successivt minskar och att alla siffror sjunker år för år.
(…)
Liksom i fjol går priset Årets förnyare till ett nytt sätt att använda sig av frivilliga krafter. I konfirmandarbetet De 24 äventyren är ungdomsledarna inte till för att blanda saft och spela volleyboll. De är centrala för samtalen om tro och livsfrågor. Ansvar på riktigt är alltid mycket mer attraktivt för frivilligarbetare än ansvar på låtsas.
Beverhjelms och Bonneviers konfirmandarbete litar på teologins kraft. Det är samtalen om tro och liv som är konkurrensfördelen, inte ridhästar och segelbåtar.
Ska man satsa seriöst så kostar det. Bakom De 24 äventyren ligger en femdubblad konfirmand- och ungdomsbudget. Samt en resurskrävande coachning av ungdomsledarna.

Härligt tycker jag. Och jag tror det är precis så här man skall göra och agera när man till exempel läser Jonas Bromanders senaste medlemsrapport som damp ner i brevlådan förra veckan.

Nämligen - vi ser att det är så här siffrorna säger (nedåtgående trend) - men vi bestämmer oss för att satsa på teologin och undervisningen och ungdomarna, precis som man gjort i Lund.
Lägger man sedan till den undersökning som Grahn, Eek och Frisell gjort En erfarenhet för livet - så har vi en god grund för att fortsätta ett bra ungdoms och konfirmandarbete i Svenska kyrkan.

Kyrkans Tidning: Priset som hela kyrkan har glädje av>>
Kyrkan Tidning: Årets förnyare tog emot sitt pris>>
Bokrecension: En erfarenhet för livet>>
Kyrkans Tidning: De gör konfirmationen till ett äventyr med djup>>
Foto: Per Westberg

Ur POSKs handlingsprogram:
Svenska kyrkan har uppdraget att ge vidare sin tro i varje tid och behöver en genomarbetad missionsstrategi som är välkomnande och sändande, där varje människa uppfattas som en gåva och en resurs i församlingen. För dem som i vuxen ålder närmar sig kyrkan måste församlingen kunna erbjuda en genomtänkt och inbjudande vuxenundervisning där människor möts med respekt och erbjuds stöd att växa i kyrkans gemenskap.
(…)

Känslan av samhörighet med Svenska kyrkan beror mycket på de kyrkliga kontakterna under barn- och ungdomstiden. Konfirmationsseden viker och de ungdomar som idag väljer att konfirmeras är i minoritet. POSK menar att det är nödvändigt att prioritera barn och ungdomar. Unga människor behöver mötas av vuxna som är närvarande där ungdomarna befinner sig, till exempel i skolan eller i gemenskapen på internet.

Gudstjänstlivet måste erbjuda möjligheter för familjer och ungdomar att delta. Kyrkan måste använda många olika former för att involvera barn och ungdomar, såväl traditionella som nyskapande för att behålla deras engagemang. POSK menar att en stark barn- och ungdomsrörelse är viktig för kyrkan och stöder Svenska Kyrkans Unga.

Inga kommentarer: