22 juni 2011

Ta bort stilla natt och nu tändas…?

Jag tror jag fått spatt! Läser i Kyrkans Tidning följande:

Kyrklig skolavslutning får kritik

Skolinspektionen har slagit ned på att T 4-skolan i Hässleholm höll höstterminens avslutning i kyrkan, där det sjöngs julpsalmer.

En anonym förälder anmälde skolan. Under avslutningen, som arrangerades av Hässleholms kyrka, sjöngs Stilla Natt och Nu tändas tusen juleljus.

Skolinspektionen anser att Hässleholms kommun har brutit mot kravet på att undervisningen ska vara ickekonfessionell, rapporterar SVT:s Sydnytt.

TT
Jamen… hallå eller? Får man inte lov att sjunga Stilla natt och Nu tändas tusen juleljus? Då borde samma förälder anmäla i princip var enda affär i hela Sverige som spelar julsånger från november.

Nej, nu får det faktiskt vara någon måtta i det här anmälandet. Och det borde vara någon måtta i hur skolverket agerar - för det här är sanslöst - tycker åtminstone jag!

Uselt att föräldern är anonym och inte vågar stå för sin anmälan. Uselt att skolverket är så flata att de inte vågar stå upp för att det är naturligt att sjunga psalmer i kyrkan - psalmer som nästan kan räknas till Sveriges stamsånger.

Så här skriver skolverket på sin webbsida:
Utformas skolavslutningen så att tonvikten ligger på traditioner, högtidlighet och den gemensamma samvaron och att det inte förekommer några religiösa inslag såsom bön, välsignelse eller trosbekännelse, kan skolavslutning ske i kyrkan.
Kan inte Stilla natt och Nu tändas… räknas till "tradition, högtidlighet och gemensam samvaro"?

Ja, jag är så upprörd att jag nog får sluta skriva nu.

Ur POSKs handlingsprogram:

Känslan av samhörighet med Svenska kyrkan beror mycket på de kyrkliga kontakterna under barn- och ungdomstiden. Konfirmationsseden viker och de ungdomar som idag väljer att konfirmeras är i minoritet. POSK menar att det är nödvändigt att prioritera barn och ungdomar. Unga människor behöver mötas av vuxna som är närvarande där ungdomarna befinner sig, till exempel i skolan eller i gemenskapen på internet.

Gudstjänstlivet måste erbjuda möjligheter för familjer och ungdomar att delta. Kyrkan måste använda många olika former för att involvera barn och ungdomar, såväl traditionella som nyskapande för att behålla deras engagemang.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Jurister har varken hjärta eller hjärna, men det var ju ingen nyhet.

Sidsel Bryde sa...

En kyrka som vågar ta strid för sitt budskap, växer väl åter fram - efter alla åren där allt som kan påminna om kristendom näsmast setts som farligt. Farligt för vad?