19 maj 2011

Ärkebiskopen ställer frågor men ger inga svar


I Borgå stift i Finska kyrkan har man just lanserat en ny webbsida läser jag på stiftets blogg>>.

Borgå stift är de församlingar i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland som har svenskspråkig majoritet. Dessutom hör Tyska församlingen i Finland till stiftet.
Här var den gamla sidan>>

Nu ser sidan ut så här>>
Biskopen bloggar, här kan man läsa mer om tron, här kommer man till alla församlingar som kan svara på frågor.

Spännande att se hur våra grannar gör med sina webbsidor.

Ännu har vi bara två biskopar som bloggar i Svenska kyrkan. Det är ärkebiskop Anders och biskop Esbjörn i Karlstad.

Ärkebiskop Anders berättar igår att de har haft en heldag med biskopsmötet och kyrkostyrelsen och diskuterat följande:
Idag har biskopsmötet och kyrkostyrelsen haft en heldag om hur vi berättar för varandra och vad vi berättar för varandra om Jesus och om kristen tradition. Skillnaderna mellan dem som kan mycket och litet om de bibliska berättelserna och kyrktraditioner blir allt större. Några vet nästan ingenting. Hur ska man då förstå det som till exempel sägs i predikningar? Är inte situationen oerhört allvarlig – och missionsansvaret mycket större än de flesta vågat ta in?
Jag kan inte mer än säga Amen till det! Det är oerhört allvarligt. Och jag hänvisar till boken av Carl-Henric Jaktlund "Jesus gick vidare och kyrkan står kvar" och Jonas Eeks prästmötesavhandling "Stanna i vattnet".

Det jag kan tycka är ett problem är att ärkebiskopen bara låter frågan stå obesvarad. Han ger ingen riktning, ingen hänvisning till hur vi i kyrkan går vidare - hur vi skall lösa problemet! Varför inte det? Inte vet jag - men jag vet vad vi i POSK vill i alla fall!

Ur POSK:s handlingsprogram:
Svenska kyrkan har uppdraget att ge vidare sin tro i varje tid och behöver en genomarbetad missionsstrategi som är välkomnande och sändande, där varje människa uppfattas som en gåva och en resurs i församlingen. För dem som i vuxen ålder närmar sig kyrkan måste församlingen kunna erbjuda en genomtänkt och inbjudande vuxenundervisning där människor möts med respekt och erbjuds stöd att växa i kyrkans gemenskap.
(…)
Kyrkans tro tar sig uttryck i en församlingsgemenskap med ett levande gudstjänstliv som centrum. Att bygga levande församlingar är kyrkans viktigaste uppgift och en gemensam kallelse till alla som tillhör kyrkan. Gudstjänsten är hela församlingens gåva och ansvar. Frivilligas ansvarstagande i gudstjänsten ska uppmuntras. Det är angeläget med ett brett utbud av gudstjänstformer för olika åldrar och livssituationer. För en kristen kyrka är tron på Jesus Kristus som vår frälsare grundläggande. Detta måste tydligt framträda så att inte evangeliet går förlorat och ersätts av enbart allmänreligiösa eller etiska frågor.

Inga kommentarer: