20 maj 2011

Jesusmanifestationen 21 maj i Stockholm


I morgon är det Jesusmanifestationen i Stockholm, Kungsträdgården.

POSK kommer att finnas med bland utställarna, för vi tycker det är viktigt att synas när det är många kristna som samlas, som finns i församlingar i vanliga fall och som vill vara med och ta ansvar för kyrkan. Där vill vi finnas med och berätta om att vi finns som organisation och visa på vilka frågor vi vill driva (läs vårt program här>>).

Dagen skriver: Succé för marschen med framtiden ser osäker ut>>
Dagen: Stockholmarna positiva till Jesusmanifestationen>>

Frimodig kyrka skriver om manifestationen: Jesusmanifestationen>>
Domprost Åke Bonnier skriver: Också detta år>>
På lördag får vi mötas. man kan vara kritisk till olika organisatoriska frågor i Jesusmanifestationen. Avsändaren är kanske inte så tydlig och de som sitter i ledningsgruppen representerar ingen annan än sig själva (sägs det). Men på lördag är det en annorlunda dag, en dag då vi för några timmar får strunta i olikheterna och komma tillsammans i tacksamhet över att vi på olika sätt får vandra med den uppståndne Herren.

Jag hoppas att Jesusmanifestationen inte ska vara en motmanifestation, mot ett mångreligiöst och mångkulturellt samhälle, mot en förståelse av sexualiteten som inrymmandes samkönade relationer. Om manifestationen rymmer sådant är det en motmanifestation där Jesus Kristus själv kommer i skymundan. Jo, åter igen, vi tror och tolkar olika, men just i olikheten, i mångfalden, kan en rikedom skymta. I vår olikhet får kärleken vara ett kitt som håller oss samman i en gemensam fest.
Det är klokt sagt av Åke Bonnier. Bonnier ingick i ledningsgruppen under ett tag men valde att sluta när det blev för mycket kritik mot honom som person. Tidningen Dagen skriver:
Men även bland de positiva har det funnits, och finns, olika syn kring Jesusmanifestationen och dess syfte. Tydligast har Åke Bonnier, domprost i Stockholms stift, stått upp för ett lite annat sätt att tänka. Han blev 2009 tillfrågad om att ingå i ledningsgruppen och tackade ja men avgick senare. Lennart Möller tycker att den utmålade konflikten i mångt och mycket är en medieskapelse, en överdrift för att inte säga en total missuppfattning.

Bonnier tycks hålla med, så här säger han i dag om avgången.
- Det blev en extern kritik mot min person, vilket gav fel fokus i ledningsgruppens arbete. Efter samråd med Lennart Möller valde jag att lämna ledningsgruppen. Jag gläds över att så många kristna vill komma samman oavsett bibeltolkning och kyrkotraditioner, och lovsjunga vår gemensamma Herre Jesus Kristus. Jag önskar att det inte bara blev en dag för den karismatiska kyrkotraditionen utan en manifestation där vi alla oavsett olika tolkningstraditioner och uppfattningar får ge uttryck för tron på vår gemensamme Herre.
Att få mötas tillsammans i tillbedjan är stort. Att klara att göra det utan att snegla på att personen bredvid mig står eller sitter, säger eller gör rätt kan vara svårare. Jag hoppas verkligen att det är som Lennart Möller säger i tidningen Dagen:
Fokus har tydligt riktats in på det som de olika kristna traditionerna har gemensamt - tron på Jesus.

- Varje samfund och gruppering har sina uppfattningar i dopfrågan, kring nattvarden och har olika bibelsyn. Vi sitter inte och tjafsar i ledningsgruppen kring de olikheterna. På Jesusmanifestationen finns stor spännvidd, samlingarna på torgen och parkerna innan vi möts i Kungsträdgården är jätteolika - katolikerna arrangerar ett, mc-folket ett annat och så vidare. Vi tittar inte så mycket på varandra, vi tittar på den vi följer, säger Lennart Möller.

(Bilden är från utställningsområdet förra året)

Inga kommentarer: