23 maj 2011

Jesus och manifestationen


I lördags var POSK med bland utställarna på Jesusmanifestationen. Det var en strålande dag i Kungsträdgården i Stockholm, även om det var lite kyligare än förra året.

Många tusen personer var där på torget och sjöng lovsånger, hörde predikningar och tillsammans tillbad Jesus. Det var härligt.

Åke Bonnier skriver på sin blogg: Efter gårdagen>>
Ju fler kristna av olika traditioner som kan visa att Jesus inte är några speciellas Jesus utan vår gemensamme Jesus, att ingen kan ta patent på Honom och säga att sådan är han och inte så, ju bättre är det. Jag saknade verkligen fler från Svenska kyrkan.
För oss i POSK känns det viktigt att vara med och berätta om att vi finns. Här träffas många kristna som vill vara med och ta ansvar. Många är också medlemmar i Svenska kyrkan. Och de allra flesta håller med oss - det skall inte vara partipolitik i Svenska kyrkan. Det skall vara de som är med i verksamheten och i gudstjänsten som också skall vara med och bestämma i kyrkan.

Det är viktigt för oss kristna att faktiskt få komma samma och göra saker, med Jesus i centrum. Vi gör det varje söndag, varje gudstjänst som vi firar. Vi har våra kyrkklockor som ringer samman till våra gudstjänster, vi vet att människor ber. Men det är roligt när man är riktigt, riktigt många som är tillsammans.

Kyrkans Tidning: Jesusmanifestation i Stockholm>>
Dagen: Jesusmanifestationsbloggen>>
Dagen: Jesusmanifestationen blev en glädjefest>>

Bilden visar vår utställningsplats innan mötet började.

Inga kommentarer: