23 maj 2011

Strukturutredningen och Svensk Kyrkotidning


I det senaste numret av Svensk Kyrkotidning (11/11) skriver POSKs ordförande Hans-Olof Andrén om strukturutredningen, där han har ingått i utredningsgruppen.

Han redogör där för de förslag som strukturutredningen lägger och problematiserar olika saker som; pastorat kontra församling, om att lägga det pastorala ansvaret i pastoratet och möjligheten att kunna ha små församlingarom och om att ha en kyrkoherde i ett gigantiskt pastorat.

Hans-Olof Andrén skriver:
"Men en enda kyrkoherde i de stora orterna, också i storstäderna Malmö och Göteborg? I Göteborg (liksom i Lund, Växjö, Linköping, Karlstad, Västerås, Uppsala och Luleå) måste kyrkoherden dessutom vara domprost! Jag var själv först negativ till en sådan lösning, men ju mer jag tänker på det desto klokare blir det.

Ibland krävs det att någon kan fatta beslut även om alla inblandade inte är helt överens. Kravet på enighet har många taggade sugar på sitt samvete. Det exakta sättet att göra något kan inte var viktigare än att något överhuvud blir gjort. men en enda kyrkoherde kan väl inte sköta allt?

Absolut inte, kyrkoherden i ett jättepastorat måste ha många medarbetare vid sin sida och delegera omfattande arbetsuppgifter. Det behövs säkert finnas både biträdande kyrkoherdar, eller vad man nu väljer att kalla befattningarna, och en förvaltningschef och kanske en kyrkogårdschef att dela arbetsbördan med."
Jag hoppas att jag under veckan kan få hela artikeln och lägga upp den på vår egen webbsida om strukturutredningen. Du hittar allt material här>>

Uppdaterad kl 17.00
Nu finns Hans-Olofs Andréns artikel att läsa här>>

Inga kommentarer: