21 apr. 2011

Vad gör POSK?

I mitt blogginlägg från 20 april där jag uppmanar biskoparna att säga något i debatten om trons kärna och teologi har jag fått en kommentar.

Det är en kommentar från Gunvor Vennberg, Frimodig kyrka, som i slutet uppmanar mig att gå med i Frimodig kyrka.
Om du menar allvar med att graven var tom borde du ansluta dig till oss i Frimodig kyrka så att vi kan vara frimodiga ihop. Att tro att biskoparna ska våga vara det åt oss är för mycket begärt i dagens Svenska kyrka. Den politiserade Svenska kyrkan har valt de biskopar åt sig som den har gjort.
Och så berättar Gunvor Vennberg om den broschyr som Frimodig kyrka tagit fram.
Frimodig kyrka har gett ut en broschyr som ska försöka förmå kristna att stanna kvar ännu en tid, så att det finns en rest kvar att bygga på när det rasat. Vad gör ni?
Broschyren som Frimodig tagit fram hittar du här på Frimodigs blogg>>

Det är ett bra initiativ som Frimodig kyrka har gjort genom sin broschyr. Jag vet att många som är med i Frimodig kyrka gör fantastiskt jobb i sina församlingar och i andra sammanhang.

Och jag tackar för erbjudandet - men för mig passar POSK, Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan. För jag känner att i POSK finns en större bredd, ett högre tak och ett vidare rum. Inom POSK finns de som driver samma linje som Frimodig kyrka gör, men också de som driver den linje som ÖKA gör, och alla får plats. Här finns mångfalden, öppenheten och frimodigheten på en och samma gång. För det är så kyrkan ser ut. Annars blir det en sekt, om alla skall tycka precis lika.

Därför väljer jag att stanna kvar i POSK och inte gå med i någon annan partipolitiskt obunden grupp, som Frimodig kyrka eller ÖKA.

Så till Gunvor Vennbergs fråga vad gör POSK för att "försöka förmå kristna att stanna kvar ännu en tid, så att det finns en rest kvar att bygga på när det rasat".

På den frågan skulle jag svara att POSK, genom alla våra förtroendevalda, på olika nivåer ser till att det finns människor som är villiga att ta ansvar för Svenska kyrkan.

Som det står i vårt handlingsprogram:
En viktig uppgift för POSK är att skapa möjligheter för och uppmuntra människor med engagemang i Svenska kyrkans gudstjänst- och församlingsliv till att också ta ansvar som förtroendevalda i kyrkan.
Människor som har sin grund i församlingslivet och i gudstjänstlivet är också de som, på partipolitiskt obunden grund, är med och tar ansvar.

Det kan alldeles säkert göras mycket, mycket mer - men vi drar vårt strå till stacken genom detta. Det är ett sätt som vi i POSK agerar. Vi försöker också möta intresserade av de kyrkopolitiska frågorna genom vår webbplats och vår blogg - förutom alla människor i alla församlingar som är grunden för allt vi gör.

Det finns också POSKare som tar ansvar, inte bara som förtroendevalda, utan också som vigda präster och diakoner. Här är till exempel tre av våra kyrkomötesledamöter som är med och tar ansvar i Svenska kyrkan.

Vi har Ola Isacsson, ansvarig för gudstjänstutveckling och pilgrimsfrågor i Växjö stift, Mikael Mogren som just fått tjänsten för gudstjänstutveckling och pilgrimsfrågor i Västerås stift (grattis) och Niklas Grahn, stiftsadjunkt i Karlstad som ansvarar för ungdomsfrågor.Inga kommentarer: