11 apr. 2011

Ulvaeus undrar varför prästerna viker sig


På Newsmill publicerar Björn Ulvaeus en artikel idag och undrar varför Sverige har infört ett hädelseförbud för muslimer.
Newsmill: Sverige har infört inofficiellt hädelseförbud när det gäller Islam>>
Blir inte svenska kyrkans företrädare förbannade när de gång på gång får se att deras heliga skrift inte tillnärmelsevis tillmäts samma betydelse som deras muslimska motsvarigheters koran.
(…)
Det är tydligen skillnad på folk och folk. För den ene bugar man ursäktande och skrapar på foten medan man nonchalerar den andre. Imamen vinner över prästen varje gång.
(…)
Jag är fortfarande medlem av svenska kyrkan och känner mig därmed i någon ytterst liten mån företrädd av det svenska prästerskapet. Är det konstigt om man blir kränkt när ens företrädare viker sig hela tiden och så uppenbart intar en underdånig ställning inför sin muslimska kollega.
Björn Ulvaeus är en av företrädarna för Humanisterna. Han är musiker och var en av medlemmarna i ABBA.

Har han rätt i sin kritik? Är prästerskapet för undvikande när det gäller att försvara sin tro och sina heliga skrifter? Eller är det vår uppgift att försvara även andras trosuppfattning? Och sker det på bekostnad av vår egen?

Ur POSKs handlingsprogram:
Församlingarnas medarbetare måste vara trygga i Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära liksom i sin egen personliga värdegrund och identitet för att kunna verka i dialog med den nyandlighet, allmänreligiositet och sekularisering som präglar vår tid. I det alltmera mångkulturella och mångreligiösa samhället vi lever i har vi som kyrka också ett ansvar att mötas i religionsdialog.

3 kommentarer:

Mats Rimborg sa...

Visst har Björn Ulvaeus (notera stavningen) rätt. Elisabeth Ohlson Wallin har länge tillåtits smäda den kristna tron i våra kyrkorum och många präster inte bara viker säg utan går i bräschen för att förringa bibeln, senast Ulla Karlsson i Västerås stift.

Men jag får inte intrycket att Björn Ulvaeus egentligen tycker att det är bra att man respekterar muslimerna, utan att han skulle föredra om även deras tro fick smädas. Han vill ju varken ha censur eller självcensur.

Anonym sa...

Elisabeth Ohlsson Wallin har aldrig smädat vår kristna tro i våra kyrkorum!

Mats Rimborg sa...

Kanske inte din kristna tro holtter, men min och många andras. Och det här illustrerar väl Björn Ulvaeus tes på ett utmärkt sätt. Om man tänker sig hur motsvarigheter till Elisabeth Ohlson Wallins bilder skulle uppfattas där profeten Muhammed skildras på samma sätt som Jesus gör i hennes verk så skulle förmodligen den muslimska världens reaktion mot Lars Vilks rondellhundar te sig som en mild västanfläkt vid jämförelse. Men vi kristna som finner Elisabeth Ohlson Wallins bilder stötande förväntas acceptera dem, från stora delar av prästerskapet kommer gillande uttalanden, och sådana som du holtter förnekar att det finns någon problematik i sammanhanget.