10 apr. 2011

Utlandsförsamling på Cypern vänort till Visby domkyrkoförsamling

Från Inger Harlevi, Visby, samt från Visby domkyrkoförsamlings webbsida får vi följande nyhet:

Under de senaste åren har kontakterna mellan den svenska församlingen på Cypern och Visby Domkyrkoförsamling blivit allt tätare. Domkyrkoförsamlingen har årligen skickat en del av de pengar som samlats in i ljusbärarna till Ayia Napa för att stödja det diakonala arbetet där nere. Vid den stora medarbetarsamlingen i augusti 2009, framförde kyrkoherde Björn Rydberg önskemål om att under de mest hektiska sommarveckorna få ner nattvandrare enligt den modell som Visby Stift bedriver i Visby under begreppet Nattskutan. En försöksverksamhet med mycket positivt resultat genomfördes sommaren 2010.

Av den anledningen har församlingarna funnit det önskvärt att formalisera relationen med ett femårigt vänförsamlingsavtal. Det är det första som tecknas mellan en utlandsförsamling och en svensk församling.

- Avtalet fokuserar bland annat på att vi ska lära av varandra vad det innebär att vara församling i dagens samhälle, hur vi ska upplevas relevanta för sökande människor. Naturligtvis vill vi också gemensamt utveckla Nattskutan under somrarna och hjälpas åt att hitta finansiering för detta, säger Mats Hermansson, domprost i Visby

Vid en ceremoni i Skandinaviska Kyrkan i Ayia Napa den 4 april 2011 skrevs avtalet under i närvaro av många av de svenska långliggare som ännu är kvar på Cypern.

- Det känns stort att få vara med och teckna det första vänförsamlingsavtalet och därigenom koppla vår utlandsförsamling närmare den praktfulla katedralen i Visby, säger Björn Rydberg, kyrkoherde på Cypern.
Från vänster: Ove Magnusson, Väskinde (ankare för nattvandrarna), Björn Rydberg kyrkoherde Ayia Napa, Inger Harlevi Visby, Pelle Sundelin regionchef, domprost Mats Hermansson och Ulla Rydberg diakon Ayia Napa.

Från vänster: Ove Magnusson, Väskinde (ankare för nattvandrarna), Björn Rydberg kyrkoherde Ayia Napa, Inger Harlevi Visby, Pelle Sundelin regionchef, domprost Mats Hermansson och Ulla Rydberg diakon Ayia Napa.

Inga kommentarer: