11 apr. 2011

Kyrkans Ungdom gav ideella medarbetareI Kyrkans Tidning som kom 7 april fanns en bilaga med: "Ideell">>

På sidan tre finns det tre korta intervjuer med personer som varit aktiva i Kyrkans Ungdom när de var yngre - vilken har lett till fortsatt ansvartagande i Svenska kyrkan. Glädjande nog är minst två av dessa POSKare.

Läs om Martin Garlöv och Kristofer Runow och deras väg från ung i kyrkan till nuvarande engagemang. Och hur viktigt ungdomsverksamheten faktiskt är för ett fortsatt engagemang i Svenska kyrkan.

Ur POSKs handlingsprogram:
En viktig uppgift för POSK är att skapa möjligheter för och uppmuntra människor med engagemang i Svenska kyrkans gudstjänst- och församlingsliv till att också ta ansvar som förtroendevalda i kyrkan. Till uppgiften hör att stödja dem genom utbildning, samtal och gruppgemenskap. Särskilt viktigt är det att intressera unga vuxna att bli förtroendevalda. POSKs kandidater utses lokalt där de är kända och engagerade och där det finns ett förtroende för dem som personer.
(…)

Känslan av samhörighet med Svenska kyrkan beror mycket på de kyrkliga kontakterna under barn- och ungdomstiden. Konfirmationsseden viker och de ungdomar som idag väljer att konfirmeras är i minoritet. POSK menar att det är nödvändigt att prioritera barn och ungdomar. Unga människor behöver mötas av vuxna som är närvarande där ungdomarna befinner sig, till exempel i skolan eller i gemenskapen på internet.

Gudstjänstlivet måste erbjuda möjligheter för familjer och ungdomar att delta. Kyrkan måste använda många olika former för att involvera barn och ungdomar, såväl traditionella som nyskapande för att behålla deras engagemang. POSK menar att en stark barn- och ungdomsrörelse är viktig för kyrkan och stöder Svenska Kyrkans Unga.

Inga kommentarer: