13 nov. 2012

Nytt kvällsmagasin med kyrkomötes-tv

P R E S S M E D D E L A N D E

Nytt kvällsmagasin med kyrkomötes-tv

I samband med novembersessionen av Kyrkomötet kommer ett nytt webb-tv-magasin att sändas söndag-onsdag 18-21 november kl 20.00 på www.kyrkomötestv.se. Det är Svenska Kyrkans Unga och de två nomineringsgrupperna Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan och Frimodig kyrka, som står bakom satsningen. I programmet kommer bland andra ärkebiskop Anders Wejryd och Svenska kyrkans analyschef Jonas Bromander att medverka.

Syftet med programmet är att fördjupa frågorna i och kring Kyrkomötet, som är Svenska kyrkans motsvarighet till Riksdagen. Varje program har ett eget tema och kommer att kretsa kring frågor som ärkebiskopens möte kring barn och unga, strukturutredningen, kyrkligt samhällsengagemang och kyrkovalet. Samtal med inbjudna gäster från olika nomineringsgrupper varvas med reportageinslag.

Programledare är Gabriel Fjellander, lärarstuderande och Hannah Kroksson, vice ordförande i Svenska Kyrkans Unga. Reportageinslagen görs av prästen, journalisten och doktoranden Jonas Lindberg.

Mer information
Gabriel Fjellander, tfn 0730-52 49 70
Hannah Kroksson, tfn 0735-00 54 92
Jonas Lindberg, tfn 0766-22 58 04

Uppdaterad 2012 11 14
Kyrkans Tidning: Webb-teve speglar kyrkomötesfrågor>>

Inga kommentarer: