13 nov. 2012

Frågar efter programmet är klart

Ser på socialdemokraternas webbsida att de nu har en rådslagenkät ute där de ber alla sina intresserade medlemmar svara på frågor om socialdemokraternas kyrkopolitiska arbete.
https://response.questback.com/socialdemokraterna/kyrkopolitisktradslag/

Det är bra och intressant. Jag är bara lite fundersam över varför man gör det EFTER att man fastslagit sitt kyrkopolitiska program - vilket socialdemokraternas partistyrelse (!) gjorde i början på hösten.

Men är det så de tycker att man ska göra så får det stå för dem.

Det kyrkopolitiska spelet (ja, det är alltså ett alldeles riktigt spel!, Folkkyrkospelet) som socialdemokraterna tagit fram är i alla fall ett spännande inslag i diskussionerna i de lokala grupperna. Det var ett bra och trevligt initiativ. 

Vi i POSK valde att istället ha vårt program ute på två remisser (en helt öppen och en inom organisationen) INNAN Visionen och programmet fastslogs av årsmötet i maj. Men som sagt - den demokratiska processen kan tydligen se olika ut!

POSKs Vision och program>>
Detta [POSKs] program inför mandatperioden 2014–2017, som tagits fram på sedvanlig demokratisk väg, speglar den värdegemenskap som finns inom POSK och den rikedom som ryms inom Svenska kyrkans skilda traditioner och andliga arv.

Programmet är offentligt och omfattande för att visa att POSK tar ansvar för hela Svenska kyrkan. Programmet används som information till lokala grupper, som vägledning för nya kandidater och förtroendevalda och som hjälp åt alla engagerade att reflektera över Svenska kyrkans framtid.

Inga kommentarer: