7 nov. 2012

101 idéer för konfirmandarbetet


 Rickard Bonnevier och Fredrik Beverhjelm utsågs till årets förnyare i Svenska kyrkan år 2011, prisade för konfirmandarbetet ”De 24 äventyren” i Lunds domkyrkoförsamling. I centrum för det arbetet står tilliten till ungdomarna och med hjälp av nutida referenser som musik och film bildas bryggor från konfirmanden till kyrka och tro. Fredrik och Rickard ligger också bakom Verbums konfirmandbibel ”Gummibibeln” och ”Guide till konfirmandbibeln”.

Nu i dagarna utkommer vår nästa bok, ”101 idéer för konfirmandarbetet”. Boken är en riktig plocklåda för dig som jobbar med konfirmander. En del idéer är mer övergripande, andra mer konkreta. Från församlingens prioriteringar, teologi eller människosyn till upplägg av upplevelsevandring eller utrustningslista för läger.

Fredrik och Rickard har delat med sig av ett av de 101 idéerna till POSK valbloggs läsare, köp boken hos Verbum förlag för att läsa de resterande 100!

# 55 Bron

Om musikens kraft

”Like a bridge over trouble water” (Simon & Garfunkel “Bridge over troubled water”)

Få saker är så kraftfulla som musik. Ända sedan de första tonåringarna dök upp har musiken varit en viktig del av ungdomars identitet och livstolkning. Musiken har en kraft som få andra redskap har. Tänk själv – har du någon speciell låt som är knuten till en speciell händelse? En låt som är förstörd av en trasig relation?

Det första många ungdomar gör när de vaknar och det sista de gör innan de somnar är att lyssna på musik. Musiken finns ständigt kring ungdomarna, i datorn, mobilen, i-poden. Självklart ska den också finnas med i våra sammanhang i kyrkan.

I och med den digitala revolutionen har sättet vi lyssnar på musik förändrats. Tidigare generationer lyssnade på hela plattor, där det ofta fanns en röd tråd från den första till den sista låten på varje sidan av LP-skivan. Ungdomar idag lyssnar på enstaka låtar, som ett ständigt pågående blandband. Tidigare generationer gick till skivaffären och köpte en fysik produkt (LP eller cd), medan ungdomar idag lyssnar på musik digitalt. Nästan all musik finns tillgänglig, en ny låt kan vara från förra månaden men också vara 40 år gammal. Idag är det inte relevant vad som ligger på listorna utan det som styr är de tips du får från andra – eller vad du själv letar upp.

Vår entydiga erfarenhet är att det är lättare att börja i det bekanta (se # 12), det vill säga i musiken, och sedan ta steget in till bibelns texter. Lyssna på en låt och ha texten tillgänglig för konfirmanderna. Texten söker du fram på Internet, sök efter låtens titel och ordet lyrics (text på engelska). Fundera sedan i mindre grupper över vad låten betyder och vad texten vill säga. Precis som vi betraktar en tavla kan vi betrakta musik. Tolkningen är alltid fri. Vissa låtar har en väldigt tydlig kristen koppling, andra mindre. Frågan är om det spelar någon roll så länge låten är ett redskap för evangeliet.

På många sätt är låtarna moderna liknelser. Om Jesus berättade om senapskorn kan kanske en låt vara dagens senapskorn. Precis som Jesus började i det bekanta är det en pedagogisk poäng att börja i det som är bekant idag – musiken. Man behöver inte ha hört låten för att den ska vara bekant, saker som stil, ljudbild, ”kändisskap” räcker för att bygga bron mellan lyssnare och budskap. Troligtvis har vi inget redskap i konfirmandarbetet som populärmusiken. Det är inte att sälja sig, tvärtom. Kent, Ozzy Osbourne, Regina Spektor arbetar lätt tillsammans med bibelns texter och budskap.

Vilka låtar man väljer är upp till smak, tycke och tema. Mellan vad som fungerar eller inte är det ofta en hårfin gräns. För att vara helt säker bör du kolla med dina unga ledare. Musik som kan tyckas låta likadant kan uppfattas väldigt olika av konfirmanderna.

Börja i det bekanta – använd musiken som bron mellan unga och tron.

Fundera vidare!
Vilken musik gillar du? Finns det något du kan använda där?
Fråga 10 unga ledare om deras tips på musik utifrån ett visst tema.
Öppna ett konto åt församlingen på en digital musiktjänst.

Rickard Bonnevier


Rickard har suttit i kyrkomötet för POSK i Lund stift.

Läs Fredrik Beverhjelms krönika på Verbums webbsida här>>Verbums förlag>>

Inga kommentarer: